ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 2 No 3 (2008), 53–73

Autoevaluace škol v reflexi poskytované odborné podpory

[Reflection of the support for school self-evaluation]

Martin Chvál, Karel Starý

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2018.252
zveřejněno: 23. 02. 2018

Abstract

Schools need help and support in time of implementing of school education programs. It’s concerned with the field of self-evaluation too. The article describes, within research strategy design-based research, a character of provided support and selected problems, that directors have to overrule on planning and realization of selfevaluating processes. The source of empirical results are content analysis of executed tasks setted like a part of ancillary activities for directors of 12 Prague basic schools.

klíčová slova: pedagogical development of school, self-evaluation, self-assessment, evaluation tools, quality indicators, design-based research

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení