ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 2 No 3 (2008), 37–52

Řízení školy a vytváření učící se organizace

[School management and creating learning organization]

Lenka Slavíková

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2018.251
zveřejněno: 23. 02. 2018

Abstract

Main topic of this article is focused on the leading and managing schools as a learning organizations. The fi rst part is orientated on the brief characteristic of the learning organization in the relationship with the requirements of the employment market on the school leaders competences. Second part reviews various attitudes to the creation of the schools as a learning organization from leader and manager, team management and change management point of view.

klíčová slova: knowledge society, learning organizations, change management, team leading and team management, leadership

Creative Commons License
Řízení školy a vytváření učící se organizace is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení