ORBIS SCHOLAE

ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 2 No 1 (2008)

Editorial
Petr Najvar, Tomáš Janík

Videostudie ve výzkumu vyučování a učení
Tomáš Janík, Petr Najvar

Pohledy na výuku fyziky na 2. stupni základní školy: souhrnné výsledky CPV videostudie fyziky
Tomáš Janík, Marcela Janíková, Petr Najvar, Veronika Najvarová

Pohledy na výuku zeměpisu na 2. stupni základní školy: souhrnné výsledky CPV videostudie zeměpisu
Dana Hübelová, Tomáš Janík, Petr Najvar

CPV videostudie anglického jazyka: sběr dat a zamýšlené analýzy
Petr Najvar, Veronika Najvarová, Vendula Soběslavská, Simona Šebestová, Kateřina Vlčková, Jana Zerzová

CPV videostudie tělesné výchovy: sběr dat a zamýšlené analýzy
Marcela Janíková, Tomáš Janík, Vladislav Mužík, Václav Kundera

Pohledy na výuku fyziky v Německu: souhrnné výsledky videostudie IPN
Tina Seidel, Manfred Prenzel, Rolf Rimmele, Inger Marie Dalehefte, Constanze Herweg, Mareike Kobarg, Katharina Schwindt

Jak zkoumat ICT v každodenní práci učitele aneb videostudie jako kvalitativní metoda
Jiří Zounek, Klára Šeďová

Centrum základního výzkumu školního vzdělávání: zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2007
Eliška Walterová

Zpráva z konference European Survey Research Association 2007 v Praze
Kateřina Vlčková

Spitzer, M. Geist im Netz
Josef Maňák

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení