ORBIS SCHOLAE

ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 17 No 1 (2023)

Editorial
Eliška Walterová

Odchody učitelů z profese: Přehledová studie
Yvona Kostelecká, Eva Valášková Vincejová

Review on Chinese and International Research About Transition to School
Shujing Cui

Dítě, nebo tradice? Plánování vzdělávacího obsahu v předškolním vzdělávání
Eva Koželuhová, Barbora Loudová Stralczynská, Zora Syslová

Povolání učitel – ceněné, ale nedoceněné: Změny profese začínajících učitelů v České republice
Vítězslav Lounek, Jan Kohoutek, Marián Sekerák

Jakou školou jsme: newsletter jako nástroj utváření identity školy
Lucie Škarková, Jana Kratochvílová

Letní škola Evropské asociace pedagogického výzkumu 2022
Kristýna Šejnohová, Hana Urbanová

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení