ORBIS SCHOLAE

ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 14 No 2 (2020), 105–107

Bray, M., Kobakhidze, M. N., Kwo, O. Shadow Education in Myanmar: Private Supplementary Tutoring and its Policy Implications

[Bray, M., Kobakhidze, M. N., Kwo, O. Shadow Education in Myanmar: Private Supplementary Tutoring and its Policy Implications]

Shalini Bhorkar

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2020.18
zveřejněno: 01. 12. 2020

Abstract

Book review: Bray, M., Kobakhidze, M. N., & Kwo, O. Shadow Education in Myanmar: Private Supplementary Tutoring and its Policy Implications. Hong Kong: Comparative Education Research Centre, The University of Hong Kong, and UNESCO, 2020, 134 pp.

Creative Commons License
Bray, M., Kobakhidze, M. N., Kwo, O. Shadow Education in Myanmar: Private Supplementary Tutoring and its Policy Implications is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení