ORBIS SCHOLAE

ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 14 No 2 (2020), 109–111

Kim, Y. C., Jung, J.-H. Shadow Education as Worldwide Curriculum Studies [Curriculum Studies Worldwide series]

[Kim, Y. C., Jung, J.-H. Shadow Education as Worldwide Curriculum Studies [Curriculum Studies Worldwide series]]

Gabriela Novotná

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2020.19
zveřejněno: 01. 12. 2020

Abstract

Book review: KIM, Y. C., & JUNG, J.-H. Shadow Education as Worldwide Curriculum Studies [Curriculum Studies Worldwide series]. Cham: Palgrave Macmillan and Springer Nature, 2019, 212 pp.

Creative Commons License
Kim, Y. C., Jung, J.-H. Shadow Education as Worldwide Curriculum Studies [Curriculum Studies Worldwide series] is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení