ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 14 No 2 (2020), 5–12

Editorial

[Editorial]

Vít Šťastný, Magda Nutsa Kobakhidze

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2020.17
zveřejněno: 01. 12. 2020

Abstract

Editorial

reference (17)

1. Ball, S. J., & Youdell, D. (2007). Hidden privatisation in public education. Brussels, Belgium: Education International. CrossRef

2. Bray, M. (1999). The shadow education system: Private tutoring and its implications for planners. Fundamentals of Educational Planning 61. Paris, France: UNESCO International Institute for Educational Planning (IIEP).

3. Bray, M. (2020). Shadow education in Europe: Growing prevalence, underlying forces, and policy implications. ECNU Review of Education, 4. [East China Normal University]. CrossRef

4. Bray, M., Kobakhidze, M. N., & Kwo, O. (2020). Shadow education in Myanmar: Private supplementary tutoring and its policy implications. Hong Kong: UNESCO & Comparative Education Research Centre.

5. Bray, M., Kobakhidze, M. N., Zhang, W., & Liu, J. (2018). The hidden curriculum in a hidden marketplace: relationships and values in Cambodia's shadow education system. Journal of Curriculum Studies, 50(4), 435-455. CrossRef

6. Guill, K., & Spinath, B. (Eds.). (2014). Effects of private tutoring [Special Issue]. Journal for Educational Research Online, 6(1).

7. Győri, J. G. (Ed.) (2020). Shadow education - Opportunity for development [Special issue]. European Journal of Education Research, Development and Policy, 55(3). CrossRef

8. Kim, Y. C., & Jung, J. H. (2019). Shadow education as worldwide curriculum studies. Springer International Publishing. CrossRef

9. Kobakhidze, N. & Suter, L. (2020). The global diversity of shadow education. European Journal of Education: Research, Development and Policy, 55(3), 316-321. CrossRef

10. Manzon, M., & Areepattamannil, S. (2014). Shadow educations: mapping the global discourse. Asia Pacific Journal of Education, 34(4), 389-402. CrossRef

11. Manzon, M. & Areepattamannil, S. (Eds.). (2014). Shadow education in Asia: Discourses and dilemmas [Special issue]. Asia Pacific Journal of Education, 34(4). CrossRef

12. Marimuthu, T., Singh, J. S., Ahmad, K., Kuan, L. H., & Osman, S. (1991). Extra school instruction, social equity and educational quality. Singapore: International Development Research Centre.

13. Oldenburg, R. (1999). Great good place. New York, NY: Marlow.

14. Onwuegbuzie, A. J., & Johnson, R. B. (2006). The validity issue in mixed research. Research in the Schools, 13(1), 48-63.

15. Ruggiano, N., & Perry, T. E. (2019). Conducting secondary analysis of qualitative data: Should we, can we, and how? Qualitative Social Work, 18(1), 81-97. CrossRef

16. Stevenson, D. L., & Baker, D. P. (1992). Shadow education and allocation in formal schooling: Transition to university in Japan. American Journal of Sociology, 97(6), 1639-1657. CrossRef

17. Zhang, W. & Bray, M. (Eds.). (2019). Private supplementary tutoring: Contexts, patterns, and developments [Special issue]. ECNU Review of Education, 2(1). CrossRef

Creative Commons License
Editorial is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení