ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 11 No 1 (2017), 71–91

Poslání a aktuální problémy předškolního vzdělávání – postoje a názory ředitelek mateřských škol

[Mission and Current Issues of Preschool Education − the Attitudes and Opinions of Nursery School Principals]

Jaroslava Simonová, Eva Potužníková, Jana Straková

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2017.18
zveřejněno: 29. 01. 2018

Abstract

The introduction of compulsory pre-school attendance as a means to improve readiness for school, especially among disadvantaged children, has raised a series of controversies in the Czech Republic. Relatively little attention has been paid to the opinions and attitudes of an important group of actors in this important change − kindergarten teachers. The aim of this empirical study is to present the results of a research study focused on the views of kindergarten principals on the mission and current problems of preschool education. The principals of 383 kindergartens selected in two-stage stratified random sampling responded to a questionnaire. Their answers to closed-ended questions were analysed by descriptive statistical methods, while open-ended questions were analysed using qualitative content analysis. Almost all the kindergarten principals do not consider readiness for school to be the primary target of preschool education; two-thirds of them do not see reducing differences between children from different socioeconomic backgrounds as a priority. The biggest problems are seen as lying in the administrative burden, low capacities of kindergartens, funding, and problems with parents and children. The principals noticed significant changes in children’s readiness for kindergarten, a lack of social skills, and the prevalence of diagnosed disorders. These results are discussed with regard to educational policy measures which have recently been proposed and introduced.

klíčová slova: preschool education, kindergarten, goals of preschool education, readiness for school, pre-school principal, opinion, attitude, education policy

reference (47)

1. Arnold, D. H., Kupersmidt, J. B., Voegler-Lee, M. E., & Marshall, N. A. (2012). The association between preschool children's social functioning and their emergent academic skills. Early Childhood Research Quarterly, 27(3), 376−386. CrossRef

2. Bauchmüller, R., Gørtz, M., & Würtz Rasmussen, A. (2014). Long-run benefits from universal high-quality preschooling. Early Childhood Research Quarterly, 29(4), 457−470. CrossRef

3. Berelson, B. (1952). Content analysis in communication research. Glencoe, IL: Free Press.

4. Brown, C. P., Lan, Y.-C., & Jeong, H. I. (2015). Beginning to untangle the strange coupling of power within a neoliberal early education context. International Journal of Early Years Education, 23(2), 138−152. CrossRef

5. Burger, K. (2010). How does early childhood care and education affect cognitive development? An international review of the effects of early interventions for children from different social backgrounds. Early Childhood Research Quarterly, 25(2), 140−165. CrossRef

6. Burchinal, M., Vandergrift, N., Pianta, R., & Mashburn, A. (2010). Threshold analysis of association between child care quality and child outcomes for low-income children in pre-kindergarten programs. Early Childhood Research Quarterly, 25(2), 166−176. CrossRef

7. Burkovičová, R., & Kropáčková, J. (2014). Profesní činnosti učitelek mateřských škol ve světle současných českých výzkumů. Pedagogická orientace, 24(4), 562−582. CrossRef

8. Cebolla-Boado, H., Radl, J., & Salazar, L. (2017). Preschool education as the great equalizer? A cross-country study into the sources of inequality in reading competence. Acta Sociologica (United Kingdom), 60(1), 41−60. CrossRef

9. Claessens, A., Duncan, G., & Engel, M. (2009). Kindergarten skills and fifth-grade achievement: Evidence from the ECLS-K. Economics of Education Review, 28(4), 415−427. Dostupné z http://doi.org/10.1016/j.econedurev.2008.09.00

10. Claessens, A., & Garrett, R. (2014). The role of early childhood settings for 4−5 year old children in early academic skills and later achievement in Australia. Early Childhood Research Quarterly, 29(4), 550−561. CrossRef

11. Duncan, G. J., Dowsett, C. J., Claessens, A., Magnuson, K., Huston, A. C., Klebanov, P., Japel, C. (2007). School readiness and later achievement. Developmental Psychology, 43(6), 1428−1446. CrossRef

12. Dvořák, D. (2016). Akademické cíle základního vzdělání v 21. století. In M. Strouhal & S. Štech (Eds.), Vzdělání a dnešek (s. 147−163). Praha: Karolinum.

13. Esping-Andersen, G., Garfinkel, I., Han, W. J., Magnuson, K., Wagner, S., & Waldfogel, J. (2012). Child care and school performance in Denmark and the United States. Children and Youth Services Review, 34(3), 576−589. CrossRef

14. Geoffroy, M.-C., Cote, S. M., Giguere, C. E., Dionne, G., Zelazo, P. D., & Tremblay, R. E., et al. (2010). Closing the gap in academic readiness and achievement: the role of early childcare. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 51(12), 1359−1367. CrossRef

15. Haeck, C., Lefebvre, P., & Merrigan, P. (2015). Canadian evidence on ten years of universal preschool policies: The good and the bad. Labour Economics, 36(C), 137−157. CrossRef

16. Hartl, P., & Hartlová, H. (2010). Velký psychologický slovník. Praha: Portál.

17. Hollingsworth, H., & Winter, M. K. (2013). Teacher beliefs and practices relating to development in preschool: importance placed on social-emotional behaviours and skills. Early Child Development and Care, 183(12), 1758−1781. Dostupné z http://doi.org/10.1080/0 3004430.2012.759567

18. Johnson, L. J., Wong, P., Gallagher, R. J., & Cook, M. (1995). Critical skills for kindergarten: perceptions from kindergarten teachers. Journal of Early Intervention, 19(4), 315−327. CrossRef

19. Kaščák, O., & Pupala, B. (2012). Governmentality-neoliberalism-education: The risk perspective. Journal of Pedagogy, 2(2), 145−160. Dostupné z http://doi.org/10.2478/v10159-011

20. <bez popisu> CrossRef

21. Kottelenberg, M., & Lehrer, S. F. (2013). New evidence on the impacts of access to and attending universal child-care in Canada. Canadian Public Policy, 39(2), 263−286. CrossRef

22. Kowalski, K., Brown, R. D., & Pretti-Frontczak, K. (2005). The effects of using formal assessment on preschool teachers' beliefs about the importance of various developmental skills and abilities. Contemporary Educational Psychology, 30(1), 23−42. CrossRef

23. Krippendorff, K. (2014). Content analysis. An introduction to its methodology. Thousand Oaks: Sage.

24. Lin, H.-L., Lawrence, F. R., & Gorrell, J. (2003). Kindergarten teachers' views of children's readiness for school. Early Childhood Research Quarterly, 18(2), 225−237. CrossRef

25. Magnuson, K., Ruhm, C., & Waldfogel, J. (2007). Does prekindergarten improve school preparation and performance? Economics of Education Review, 26(1), 33−51. CrossRef

26. McClelland, M., Acock, A. C., & Morrison, F. J. (2006). The impact of kindergarten learning-related skills on academic trajectories at the end of elementary school. Early Childhood Research Quarterly, 21(4), 471−490. CrossRef

27. Micklo, S. J. (1993). Perceived problems of public school prekindergarten teachers. Journal of Research in Childhood Education, 8(1), 57−68. CrossRef

28. Morgan, D. L. (1993). Qualitative content analysis: A guide to paths not taken. Qualitative Health Research, 3(1), 112−121. CrossRef

29. MŠMT. (2016). Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Dostupné z http://www.msmt.cz/file/38795/

30. Nakonečný, M. (1995). Lexikon psychologie. Praha: Vodnář.

31. OECD. (2016). Education at a Glance 2016: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing.

32. Ohi, S. (2014). A day in the life of an early childhood teacher: Identifying the confronting issues and challenges that arise. Creative Education, 5(11), 1008−1018. CrossRef

33. Pianta, R. C., Barnett, W. S., Burchinal, M., & Thornburg, K. R. (2009). The effects of preschool education: What we know, how public policy is or is not aligned with the evidence base, and what we need to know. Psychological Science in the Public Interest, Supplement, 10(2), 49−88. CrossRef

34. Rimm Kaufman, S. E., Pianta, R. C., & Cox, M. J. (2000). Teachers' judgments of problems in the transition to kindergarten. Early Childhood Research Quarterly, 15(2), 147−166. CrossRef

35. Sang, G., Valcke, M., van Braak, J., & Tondeur, J. (2009). Investigating teachers' educational beliefs in Chinese primary schools: Socioeconomic and geographical perspectives. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 37(4), 363−377. CrossRef

36. Simonová, J. (2015). Postoje rodičů k volbě základní školy. Studia Paedagogica, 20(3), 69−88. CrossRef

37. Straková, J., & Simonová, J. (2015). Výběr základní školy v ČR a faktory, které jej ovlivňují. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 51(4), 587−606. CrossRef

38. Straková, J., Spilková, V., Friedlaenderová, H., Hanzák, T., & Simonová, J. (2014). Profesní přesvědčení učitelů základních škol a studentů fakult připravujících budoucí učitele. Pedagogika, 64(1), 34−65.

39. Stuchlíková, I. (2005). Implicitní znalosti a intuitivní pojetí v pedagogické praxi. In V. Švec (Ed.), Od implicitních teorií výuky k implicitním teoretickým znalostem. Brno: Paido.

40. Sverdlov, A., & Aram, D. (2016). What are the goals of kindergarten? Teachers' beliefs and their perceptions of the beliefs of parents and of agents of the education system. Early Education and Development, 27(3), 352−371. CrossRef

41. Syslová, Z. (2016). Rozvoj profesního vidění studentů oboru učitelství pro mateřské školy. Pedagogika, 66(4), 462−476. CrossRef

42. Syslová, Z., & Hornáčková, V. (2014). Kvalita reflexe v profesním myšlení učitelek mateřských škol. Pedagogická orientace, 24(4), 535−561. CrossRef

43. Syslová, Z., & Najvarová, V. (2012). Předškolní vzdělávání v České republice pohledem pedagogického výzkumu. Pedagogická orientace, 22(4), 490−515. CrossRef

44. Vandell, D. L., Belsky, J., Burchinal, M., Steinberg, L., & Vandergrift, N. (2010). Do effects of early child care extend to age 15 years? Results from the NICHD study of early child care and youth development. Child Development, 81(3), 737−756. CrossRef

45. Vandell, D. L., Burchinal, M., & Pierce, K. M. (2016). Early child care and adolescent functioning at the end of high school: Results from the NICHD study of early child care and youth development. Developmental Psychology, 52(10), 1634−1645. CrossRef

46. Vlasov, J., & Hujala, E. (2016). Cross-cultural interpretations of changes in early childhood education in the USA, Russia, and Finland. International Journal of Early Years Education, 24(3), 309−324. CrossRef

47. Wiegerová, A., & Gavora, P. (2014). Proč se chci stát učitelkou v mateřské škole? Pohled kvalitativního výzkumu. Pedagogická orientace, 24(4), 510−534. CrossRef

Creative Commons License
Poslání a aktuální problémy předškolního vzdělávání – postoje a názory ředitelek mateřských škol is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení