ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 0 No 1 (2006), 98–110

Model tvorby kurikula všeobecného vzdělávání

Josef Maňák, Tomáš Janík

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2018.138
zveřejněno: 22. 02. 2018

Abstract

The paper defines the partial aim No. 6 of the project LC06046 Centre for basic research on schooling. The aim of the partial project is to identify the main factors that influence curricular development. Based on analyses of previous experience and our own research projects a theoretical model of curriculum will be proposed that will be confronted with the educational practice. The main focus will lie with the structure of curriculum, mainly the topic of competence. Methods will be proposed that appear to be most suitable for that purpose. The outputs of the partial project will serve as a source of inspiration for school educational programmes.

klíčová slova: model of curriculum, structure of curriculum, determiners of curriculum, competences, methods of competence acquisition, school educational programme

Creative Commons License
Model tvorby kurikula všeobecného vzdělávání is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení