ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 0 No 1 (2006), 111–126

Zkoumání procesů vyučování a učení prostřednictvím videostudie

Tomáš Janík, Petr Najvar

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2018.139
zveřejněno: 22. 02. 2018

Abstract

The study defines approaches towards the partial aim No. 7 of the project LC06046 Centre for basic research on schooling. The authors describe wider methodological context of the partial project by analysing existing approaches to research of teaching and learning. They also emphasise the specific contribution of the TIMSS video study and IPN video study. Individual steps towards developing teaching and learning research methodology (CPV video study methodology) are defined.

Klíčová slova: categorical system, learning, subject matter, video study, teaching, instruction

Creative Commons License
Zkoumání procesů vyučování a učení prostřednictvím videostudie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení