IBERO-AMERICANA PRAGENSIA
IBERO-AMERICANA PRAGENSIA

Časopis Ibero-Americana Pragensia je odborný recenzovaný časopis, původně ročenka, jež od roku 2017 vychází dvakrát ročně. Časopis je zaměřený na dějiny a kulturu Latinské Ameriky, stejně jako na vztahy mezi západním světem a Latinskou Amerikou. Publikuje odborné studie, články, prameny a zprávy o konferencích či recenze jak knižní, tak kulturních událostí. Všechny publikované texty jsou autorské. Odborné články a krátké studie podléhají recenznímu řízení. Důraz je kladen na primární výzkum. Časopis publikuje texty různorodého metodologického i tematického zaměření (historie, literární věda, lingvistika, etnologie, politologie, dějiny umění, translatologie, atd.), stejně jako prameny vztahující se k iberoamerikanistické problematice. Je určen primárně odborné veřejnosti. Texty jsou publikovány ve španělštině, angličtině a portugalštině. Cílem časopisu je prohlubovat povědomí o iberoamerikanistice jako oboru, profilovat jej a sloužit jako oborová komunikační platforma pro polemiky a diskuze, zároveň zvyšovat povědomost o dění v Latinské Americe a mezinárodních vztazích s tímto regionem a přispívat tak k hlubšímu porozumění této oblasti, její historii a kultuře.

Ročenka Ibero-Americana Pragensia byla založena v roce 1967 jako první španělsky vycházející periodikum ve střední a východní Evropě. Ročenka získala postupně značnou prestiž a od počátku 90. let 20. století je pravidelně zmiňována jedním z nejuznávanějších bibliografických časopisů Revista Interamericana de Bibliografía, jejž vydává Organizace amerických států. Od roku 2008 je ročenka registrována Ministerstvem kultury České republiky jako odborný titul. Ročenka vycházela jako recenzovaný titul. V roce 2017 začal časopis vycházet dvakrát ročně a odborné studie prochází oboustranně anonymním recenzním řízením. Ředitelem časopisu je prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc., šéfredaktorkou PhDr. Simona Binková, CSc., a výkonnou redaktorkou je Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D. Časopis vede výkonný redaktor spolu s redakční radou složenou s tuzemských odborníků z předních českých univerzit, jež slouží jako širší poradní orgán. Na odbornou úroveň časopisu dohlíží dále odborná rada, již tvoří odborníci z předních zahraničních univerzit.

Odborné články jsou publikovány po absolvování recenzního řízení a přijetí redakční radou. Odbornými recenzenty jsou odborníci z tuzemských i zahraničních univerzit. Časopis je otevřen spolupráci a vítá jak odborné články či krátké studie, tak zprávy z konferencí i projektů a recenze. Texty posílejte na email: monika.brenisinova@ff.cuni.cz.

IBERO-AMERICANA PRAGENSIA, Vol 48 No 2 (2020), 41–53

El movimiento estudiantil de 1968 como inicio de la transformación democrática en México

[The student movement of 1968 as the beginning of the democratic transformation in Mexico]

Karol Derwich

DOI: https://doi.org/10.14712/24647063.2022.3
zveřejněno: 02. 08. 2022

Abstract

The article deals with the impact of the violent suppression of the student manifestation at the Tlatelolco Square in 1968. Instead of helping the PRI regime to politically and diplomatically use the Olympic Games in Mexico D. F. that year, the repression heavily shattered the regime’s reputation. The author concludes that the events of 1968 finally helped the country’s transition to democracy and that should be considered as the first step towards political plurality.

klíčová slova: Mexico; Student protests; 1968; Tlatelolco; PRI; democratization

reference (17)

1. AGUILAR CAMÍN Héctor - MEYER Lorenzo, In the Shadow of the Mexican Revolution. Contemporary Mexican History, 1910-1989, Austin: University of Texas Press, 1993. CrossRef

2. ÁLVAREZ GARÍN, Raúl, La estela de Tlatelolco. Una reconstrucción histórica del movimiento estudiantil del 68, México: Editorial Grijalbo, 1998.

3. CASTELLANOS, Laura, México armado, 1843-1981, México: Ediciones Era, 2007.

4. CORNELIUS, Wayne A. - CRAIG, Ann L., The Mexican Political System in Transition, San Diego: University of California, 1991.

5. ESTRADA RODRÍGUEZ, Gerardo, 1968: Estado y Universidad. Orígenes de la transición política en México, México: Plaza y Janés, 2004.

6. GUEVARA NIELBA, Gilberto, 1968: largo camino a la democracia, México: Cal y arena, 2008.

7. KRAUZE, Enrique, La presidencia imperial: ascenso y caída del sistema político mexicano (1940-1996), México: Tusquets Editores, 1997.

8. KRAUZE, Enrique, Mexico: Biography of Power. A History of Modern Mexico, 1810-1996, New York: Harper Perennial, 1998. CrossRef

9. ŁEPKOWSKI, Tadeusz, Historia Meksyku, Wrocław: Ossolineum, 1986.

10. MONSIVÁIS, Carlos, El 68: la tradición de la resistencia, México: Casa editorial, 2008.

11. PRESTON, Julia - DILLON Samuel, Opening Mexico. The Making of Democracy, New York: Farrar, Straus and Giroux, 2004.

12. RAMÍREZ GÓMEZ, Ramón, El movimiento estudiantil de México 1, México: Ediciones Era, 1972.

13. REVUELTAS, José, México 1968: Juventud y Revolución, México: Ediciones Era, 1978.

14. RODRÍGUEZ KURI, Ariel, "El movimiento estudiantil de 1968", Historia Mexicana, 53/209, 2003.

15. SCHETINO, Macario, Cien años de confusión. México en el siglo XX, México: Taurus, 2008.

16. TIRADO RASSO, Miguel, La crisis del Partido de Estado. Una agonía revolucionaria e institucional, México: Plaza y Valdés, 2000.

17. ZERMEÑO, Samuel, México. Una democracia utópica. El movimiento estudiantil del 68, México: Siglo XXI Editores, 1978.

Creative Commons License
El movimiento estudiantil de 1968 como inicio de la transformación democrática en México is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 160 Kč
ISSN: 0536-2520
E-ISSN: 2464-7063

Ke stažení