IBERO-AMERICANA PRAGENSIA
IBERO-AMERICANA PRAGENSIA

Časopis Ibero-Americana Pragensia je odborný recenzovaný časopis, původně ročenka, jež od roku 2017 vychází dvakrát ročně. Časopis je zaměřený na dějiny a kulturu Latinské Ameriky, stejně jako na vztahy mezi západním světem a Latinskou Amerikou. Publikuje odborné studie, články, prameny a zprávy o konferencích či recenze jak knižní, tak kulturních událostí. Všechny publikované texty jsou autorské. Odborné články a krátké studie podléhají recenznímu řízení. Důraz je kladen na primární výzkum. Časopis publikuje texty různorodého metodologického i tematického zaměření (historie, literární věda, lingvistika, etnologie, politologie, dějiny umění, translatologie, atd.), stejně jako prameny vztahující se k iberoamerikanistické problematice. Je určen primárně odborné veřejnosti. Texty jsou publikovány ve španělštině, angličtině a portugalštině. Cílem časopisu je prohlubovat povědomí o iberoamerikanistice jako oboru, profilovat jej a sloužit jako oborová komunikační platforma pro polemiky a diskuze, zároveň zvyšovat povědomost o dění v Latinské Americe a mezinárodních vztazích s tímto regionem a přispívat tak k hlubšímu porozumění této oblasti, její historii a kultuře.

Ročenka Ibero-Americana Pragensia byla založena v roce 1967 jako první španělsky vycházející periodikum ve střední a východní Evropě. Ročenka získala postupně značnou prestiž a od počátku 90. let 20. století je pravidelně zmiňována jedním z nejuznávanějších bibliografických časopisů Revista Interamericana de Bibliografía, jejž vydává Organizace amerických států. Od roku 2008 je ročenka registrována Ministerstvem kultury České republiky jako odborný titul. Ročenka vycházela jako recenzovaný titul. V roce 2017 začal časopis vycházet dvakrát ročně a odborné studie prochází oboustranně anonymním recenzním řízením. Ředitelem časopisu je prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc., šéfredaktorkou PhDr. Simona Binková, CSc., a výkonnou redaktorkou je Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D. Časopis vede výkonný redaktor spolu s redakční radou složenou s tuzemských odborníků z předních českých univerzit, jež slouží jako širší poradní orgán. Na odbornou úroveň časopisu dohlíží dále odborná rada, již tvoří odborníci z předních zahraničních univerzit.

Odborné články jsou publikovány po absolvování recenzního řízení a přijetí redakční radou. Odbornými recenzenty jsou odborníci z tuzemských i zahraničních univerzit. Časopis je otevřen spolupráci a vítá jak odborné články či krátké studie, tak zprávy z konferencí i projektů a recenze. Texty posílejte na email: monika.brenisinova@ff.cuni.cz.

IBERO-AMERICANA PRAGENSIA, Vol 48 No 2 (2020), 13–39

Las películas de la Revolución Mexicana en el mundo de la posguerra (1950-1973). Una propuesta metodológica

[The movies of the Mexican Revolution in the post-war world (1950-1973). A methodological proposal]

Bernd Hausberger

DOI: https://doi.org/10.14712/24647063.2022.2
zveřejněno: 02. 08. 2022

Abstract

The article offers a hypothesis about the political impact of western movies situated in revolutionary Mexico during the 1960s. Based on the data from projections of 59 movies (regardless of their origin) in Rome from 1950 to 1973, due to the genre’s popularity in Italy, and their comparison to other accessible data from the international press, the article concludes that the revolutionary westerns had an important political impact in Italy, where a significant number of them had been produced, whereas elsewhere in Europe, and especially in the US, their political impact was rather limited or hard to identify. The reason seems to be the peculiar features of Italian social and cultural reality (political violence, strong communist party, or the southern question).

klíčová slova: revolutionary Mexico; movies; political impact; spaghetti westerns; Italian communism

reference (41)

1. Annuario Statistico Italiano, editado por el Istituto Centrale di Statistica, Roma, 1949-1975.

2. BAZIN, André, "Le western ou le cinéma américain par excellence", in: idem, Qu'est-ce que le cinéma?, Paris: Cerf-Corlet, 2008, pp. 217-227 (originalmente como prefacio de RIEUPEYROUT, Jean-Louis, Le Western ou le cinéma américain par excellence, Paris: Éditions du Cerf, 1953).

3. BRUNETA, Giuseppe, "Conflitti di lavoro in Italia (1950-1979)", Aggiornamenti social 31, 1980, pp. 465-475.

4. COX, Alex, 10,000 Ways to Die. A Director's Take on the Spaghetti Western,

5. Kamara: Harpenden y Herts, 2009.

6. FISHER, Austin, Radical Frontiers in the Spaghetti Western. Politics, Violence

7. and Popular Italian Cinema, Londres: I. B. Tauris, 2011.

8. FRAYLING, Christopher, Spaghetti Westerns. Cowboys and Europeans from Karl May to Sergio Leone, Londres/Nueva York: I. B. Tauris, 1998.

9. GARCÍA RIERA, Emilio, México visto por el cine extranjero, 6 vols., México/Guadalajara: Ediciones Era, Universidad de Guadalajara, 1987-1990.

10. GIUSTI, Marco, Dizionario del Western all'italiana, Milano: Oscar Mondadori, 2007.

11. GIUSTI, Marco, "«E adesso, io?»", in: Bernd Hausberger - Raffaele Moro (coords.), La Revolución mexicana, 2013, pp. 34-35.

12. HAUSBERGER, Bernd, "¡Viva Villa! Cómo Hollywood se apoderó de un héroe y el mundo se lo quitó", Historia Mexicana 62/4, no 248, 2013, pp. 1495-1547.

13. HAUSBERGER, Bernd, "La Revolución mexicana sólo sirve de pretexto: trascendencias divergentes de una mitología cinematográfica", in: Bernd Hausberger - Raffaele Moro (coords.), La Revolución mexicana, 2013, pp. 205-214.

14. HAUSBERGER, Bernd, "La Revolución mexicana en los cines de Roma de la posguerra", Tzintzun 64, 2016, pp. 259-295.

15. HAUSBERGER, Bernd - MORO, Raffaele, "Introducción", in: Bernd Hausberger - Raffaele Moro (coords.), La Revolución mexicana, 2013, pp. 18-21.

16. HAUSBERGER, Bernd - MORO, Raffaele (coords.), La Revolución mexicana en el cine. Un acercamiento a partir de la mirada ítaloeuropea, México: El Colegio de México, 2013.

17. HILWIG, Stuart, "The Framing of the Italian Protest Movement in 1968", in: Kathrine Fahlenbach - Erling Sivertsen - Rolf Werenskjold (eds.), Media and Revolt. Strategies and Performances from the 1960s to the Present, Oxford/Nueva York: Berghahn Books, 2014, pp. 109-125.

18. KALTER, Christoph, Die Entdeckung der Dritten Welt. Dekolonisierung und radikale Linke in Frankreich, Frankfurt am Main: Campus Verlag, 2011. CrossRef

19. LOMMEL, Ulli, Zärtlichkeit der Wölfe (Tenderness of the Wolves), München: Belville, 2009.

20. MARK, James - TOWNSON, Nigel - VOGLI, Polymeris, "Inspirations", in: Robert Gildea James Mark - Anette Warring (eds.), Europe's 1968. Voices of Revolt, Oxford: Oxford University Press, 2013, pp. 52-63. CrossRef

21. MÉRIDA, Pablo, El Zorro y otros justicieros de película, Madrid: Nuer Ediciones, 1997.

22. MORO, Raffaele, "De la Sierra Maestra a la Sierra Madre: la aventura de la Revolución y el 'largo 68' italiano", in: Bernd Hausberger - Raffaele Moro (coords.), La Revolución mexicana, 2013, pp. 123-175.

23. MRAZ, John, Fotografiar la Revolución mexicana, México: INAH, 2010.

24. ORELLANA, Margarita de, El cine norteamericano de la revolución mexicana (1911-1917), Madrid: Biblioteca Nueva, 2003.

25. PINEDA FRANCO, Adela, "La nostalgia por el Oeste. Reconsideraciones del cine 'ítaloeuropeo' al cine norteamericano sobre la Revolución mexicana", in: Bernd Hausberger - Raffaele Moro (coords.), La Revolución mexicana, 2013, pp. 59-84.

26. REIMANN, Aribert, Dieter Kunzelmann. Avantgardist, Protestler, Radikaler, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2009. CrossRef

27. REYES, Aurelio de los, El nacimiento de ¡Que viva México!, México: UNAM, 2006.

28. RODRÍGUEZ KURI, Ariel, Museo del universo. Los Juegos olímpicos y el movimiento estudiantil de 1968, México: El Colegio de México (en prensa).

29. SIMSOLO, Noël, Conversation avec Sergio Leone (Petite bibliothèque des Cahiers du cinéma 27), Paris : Cahiers du cinéma, 1999 (1ª ed. 1988).

30. SLOTKIN, Richard, Gunfighter Nation. The Myth of the Frontier in Twentieth-Century América, Norman: University of Oklahoma Press, 1998 (1a ed. 1992), pp. 408-409.

31. TREVERI GENNARI, Daniela, Post-War Italian Cinema. American Intervention. Vatican Interests, London: Routledge, 2008.

32. VEGA ALFARO, Eduardo de la, "Una tenaz disputa por el botín cinematográfico. Las películas del Oeste en el mercado fílmico mexicano de las décadas de 1960 y 1970", in: Bernd Hausberger - Raffaele Moro (coords.), La Revolución mexicana, 2013, pp. 246-261.

33. BRUNETA, Giuseppe, "Conflitti di lavoro in Italia (1950-1979)" [online], Aggiornamenti social 31, 1980, p. 470, Stakingen database - Overzicht van aantallen stakingen / uitsluitingen en andere (re)acties, [consultado 23 de enero de 2019], accesible de: https://socialhistory.org/sites/default/files/docs/overzicht-aantallen-stakingen.pdf.

34. BRUNETA, Giuseppe, "Work stoppages involving 1,000 or more workers" [online], United States Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, [24 de enero de 2019], accessible de: https://www.bls.gov/news.release/wkstp.t01.htm.

35. IMDb.com [online], [consultado 18 de julio de 2014], accesible de: http://www.imdb.com.

36. "Io sono il capataz (1951)" [online], Archivo del cine italiano/Italian Cinema Database, [consultado 1 de julio de 2014], accesible de: www.archiviodelcinemaitaliano.it/index.php/scheda.html?codice=DC5794.

37. "Io sono il capataz", [online], 3 de enero de 2017, WIKIPEDIA (versión alemana), [consultado 1 de julio de 2014], accesible de: de.wikipedia.org/wiki/Io_sono_il_Capataz#cite_note-2

38. L'Unità che una volta era comunista. Archivio storico digitale (1946-2014) [online], [consultado X de X de XXXX], accesible de: https://archivio.unita.news/.

39. Republica italiana, Ministerio del turismo e delle spettacolo… [online], no 38660, [consultado X de X de XXXX], accesible de www.italiataglia.it/files/visti21000_wm_pdf/38660.pdf.

40. Republica italiana, Ministerio del turismo e delle spettacolo… [online], no 38661, [consultado X de X de XXXX], accesible de: www.italiataglia.it/files/visti21000_wm_pdf/38661.pdf.

41. SAUVY, Alfred, "Trois monde, une planèteˮ [online], L'Observateure, 14 de agosto de 1952, [10 de octubre 2015]; accesible de: http://www.homme-moderne.org/societe/demo/sauvy/3mondes.html.

Creative Commons License
Las películas de la Revolución Mexicana en el mundo de la posguerra (1950-1973). Una propuesta metodológica is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 160 Kč
ISSN: 0536-2520
E-ISSN: 2464-7063

Ke stažení