IBERO-AMERICANA PRAGENSIA
IBERO-AMERICANA PRAGENSIA

Časopis Ibero-Americana Pragensia je odborný recenzovaný časopis, původně ročenka, jež od roku 2017 vychází dvakrát ročně. Časopis je zaměřený na dějiny a kulturu Latinské Ameriky, stejně jako na vztahy mezi západním světem a Latinskou Amerikou. Publikuje odborné studie, články, prameny a zprávy o konferencích či recenze jak knižní, tak kulturních událostí. Všechny publikované texty jsou autorské. Odborné články a krátké studie podléhají recenznímu řízení. Důraz je kladen na primární výzkum. Časopis publikuje texty různorodého metodologického i tematického zaměření (historie, literární věda, lingvistika, etnologie, politologie, dějiny umění, translatologie, atd.), stejně jako prameny vztahující se k iberoamerikanistické problematice. Je určen primárně odborné veřejnosti. Texty jsou publikovány ve španělštině, angličtině a portugalštině. Cílem časopisu je prohlubovat povědomí o iberoamerikanistice jako oboru, profilovat jej a sloužit jako oborová komunikační platforma pro polemiky a diskuze, zároveň zvyšovat povědomost o dění v Latinské Americe a mezinárodních vztazích s tímto regionem a přispívat tak k hlubšímu porozumění této oblasti, její historii a kultuře.

Ročenka Ibero-Americana Pragensia byla založena v roce 1967 jako první španělsky vycházející periodikum ve střední a východní Evropě. Ročenka získala postupně značnou prestiž a od počátku 90. let 20. století je pravidelně zmiňována jedním z nejuznávanějších bibliografických časopisů Revista Interamericana de Bibliografía, jejž vydává Organizace amerických států. Od roku 2008 je ročenka registrována Ministerstvem kultury České republiky jako odborný titul. Ročenka vycházela jako recenzovaný titul. V roce 2017 začal časopis vycházet dvakrát ročně a odborné studie prochází oboustranně anonymním recenzním řízením. Ředitelem časopisu je prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc., šéfredaktorkou PhDr. Simona Binková, CSc., a výkonnou redaktorkou je Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D. Časopis vede výkonný redaktor spolu s redakční radou složenou s tuzemských odborníků z předních českých univerzit, jež slouží jako širší poradní orgán. Na odbornou úroveň časopisu dohlíží dále odborná rada, již tvoří odborníci z předních zahraničních univerzit.

Odborné články jsou publikovány po absolvování recenzního řízení a přijetí redakční radou. Odbornými recenzenty jsou odborníci z tuzemských i zahraničních univerzit. Časopis je otevřen spolupráci a vítá jak odborné články či krátké studie, tak zprávy z konferencí i projektů a recenze. Texty posílejte na email: monika.brenisinova@ff.cuni.cz.

IBERO-AMERICANA PRAGENSIA, Vol 48 No 2 (2020), 55–73

La masacre de Tlatelolco y los gobiernos de los Estados Unidos de América y de Gran Bretaña

[The Tlatelolco massacre and the governments of the United States of America and Great Britain]

Lukáš Perutka, Luz Araceli González Uresti

DOI: https://doi.org/10.14712/24647063.2022.4
zveřejněno: 02. 08. 2022

Abstract

The presented article analyzes the international dimension of the so-called Tlatelolco massacre of 1968. It focuses on the diplomatic reaction of two of Mexico’s neighbors, the United States of America and the United Kingdom that still held its colony of British Honduras. This topic has been neglected by historiography so far. It is based on the archival resources from British National Archives in Kew and online declassified American documents available thanks to the Freedom of Information Act (FOIA). The reaction of both governments was minimal and relatively calm because they understood the massacre did not endanger their strong ally Gustavo Díaz Ordaz and the students’ protests were not anti-American nor anti-British. Similarly, there was a vague connection to the international communist movement, and no countries from the communist camp were directly involved. The only difference we could find was in the evaluation of the massacre. The British saw it as an opportunity for further democratization of Mexico, i.e., they took a more normative stance. The Americans approached the situation more pragmatically. They were supportive of the undemocratic regime as long as it took an anti-communist stance.

klíčová slova: year 1968; Tlatelolco massacre; Lyndon B. Johnson; Gustavo Díaz Ordaz; United States-Mexico relations; United Kingdom-Mexico relations

reference (55)

1. AGUAYO, Sergio, El 68: Los estudiantes, el presidente y la CIA, Ciudad de México: Ediciones Proceso, 2018.

2. BRANDS, H. W., The Wages of Globalism: Lyndon Johnson and the Limits of American Power, New York: OUP, 1995.

3. BRANDS, Hal, Latin America's Cold War Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010.

4. CALIFANO, Joseph A., The Triumph & Tragedy of Lyndon Johnson: The White House Years, New York: Tantor Media, 2015.

5. COHEN, Warren I., The New Cambridge History of American Foreign Relations, vol. IV, Cambridge: CUP, 2013. CrossRef

6. DALLEK, Robert, Flawed Giant: Lyndon B. Johnson and His Times, 1961-1973, New York: OUP, 1998.

7. DOMÍNGUEZ, Jorge I. - FERNÁNDEZ DE CASTRO, Rafael, The United States and Mexico: Between Partnership and Conflict, New York: Routledge, 2009. CrossRef

8. GAVIN Francis J., - ATWOOD LAWRENCE, Mark (eds.), Beyond the Cold War: Lyndon Johnson and the New Global Challenges of the 1960s, Oxford: OUP, 2014. CrossRef

9. GRANDIN, Greg, Empire's Workshop. Latin America, the United States, and the Rise of the New Imperialism, New York: Henry Holt and Company, 2006.

10. GRANDIN, Greg, The Last Colonial Massacre, Chicago: University of Chicago Press, 2004. CrossRef

11. HABER, Stephen - KLEIN, Herbert S. - MAURER, Noel et al., Mexico Since 1980, Cambridge: CUP, 2008. CrossRef

12. HERRING, George C., From Colony to Superpower: US Foreign Relations Since 1776, Oxford: OUP, 2008.

13. JOHNSON, Lyndon B., Public Papers of the Presidents of the United States: containing the public messages, speeches, and statements of the president. 1966 (in two books), book 1, Washington: United States Government Printing Office, 1967.

14. LERNER, Mitchell B. (ed.), A Companion to Lyndon B. Johnson, Chichester: Wiley-Blackwell, 2011. CrossRef

15. LONG, Tom, Latin America Confronts the United States: Asymmetry and Influence, Cambridge: CUP, 2015. CrossRef

16. KAUFMAN PURCELL, Susan, Mexico-United States Relations, New York: Academy of Political Science, 1981. CrossRef

17. KEANS GOODWIN, Doris, Lyndon Johnson and the American Dream, New York: St. Martin's Griffin, 2019.

18. KELLER, Renata, Mexico's Cold War: Cuba, the United States, and the Legacy of the Mexican Revolution, Cambridge: CUP, 2015. CrossRef

19. KIRKWOOD, Burton, The History of Mexico, Westport: ‎St. Martin's Griffin, 2000.

20. MCPHERSON, Alan, A Short History of U.S. Interventions in Latin America and the Caribbean, Chichester: Wiley-Blackwell, 2016.

21. NIEMAYER, Jr., Eberhardt Victor, "Personal Diplomacy: Lyndon B. Johnson and Mexico, 1963-1968", The Southwestern Historical Quarterly, Volume 90, July 1986 - April 1987, pp. 159-186.

22. O'BRIEN, Thomas F., Making the Americas: The United States and Latin America from the Age of Revolutions to the Era of Globalization, Albuquerque: UNM Press, 2007.

23. O'NEIL, Shannon K., Two Nations Indivisible: Mexico, the United States, and the Road Ahead, Oxford: OUP, 2013. CrossRef

24. PATTERSON, James T., Grand Expectations: The United States 1945-1974, Oxford: OUP, 1997.

25. PENSADO, Jaime M., Rebel Mexico: Student Unrest and Authoritarian Political Culture During the Long Sixties, Stanford: SUP, 2013. CrossRef

26. PI-SUÑER, Antonia -RIGUZZI, Paolo -RUANO, Lorena, Historia de las relaciones internacionales de México, 1821-2010, Volumen 5. Europa, Ciudad de México: Secretaría de Relaciones Exteriores, 2011.

27. RAAT, W. Dick -BRESCIA, Michael M., Mexico and the United States: Ambivalent Vistas, Athens, GA: The University of Georgia Press, 2010.

28. RIDING, Alan, Distant Neighbors: A Portrait of the Mexicans, New York: Knopf, 2000.

29. RUSSELL, Phillip L., The History of Mexico. From Pre-Conquest to Present, New York: Routledge, 2010.

30. SMITH, Peter H., Talons of the Eagle: Latin America, the United States, and the World, Oxford: OUP, 2012.

31. VELÁSQUEZ GARCÍA, Erik et al., Nueva historia general de México, Ciudad de México: Colegio de México, 2010.

32. WEST, Nigel, Historical Diccionary of British Intelligence, Lanham: Scarecrow Press, 2014.

33. Document 3: White House memorandum, Student Disturbances in Mexico City (7/30/68 U.S. Embassy cable attached, untitled), July 31, 1968, Secret, Bowdler to LBJ [online], Kate Doyle, TLATELOLCO MASSACRE: DECLASSIFIED U.S. DOCUMENTS ON MEXICO AND THE EVENTS OF 1968, National Security Archive Electronic Briefing Book No. 10, [consultado 20 de enero de 2020], accesible de: https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB10/nsaebb10.htm.

34. Document 7: White House message, Student Situation in Mexico (U.S. Embassy cable attached, Student Situation, August 29, 1968) [online], Kate Doyle, TLATELOLCO MASSACRE: DECLASSIFIED U.S. DOCUMENTS ON MEXICO AND THE EVENTS OF 1968, National Security Archive Electronic Briefing Book No. 10, [consultado 20 de enero de 2020], accesible de: https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB10/nsaebb10.htm.

35. Document 9: August 23, 1968, Review of Student Disturbances in Mexico in Recent Years, U.S. Embassy in Mexico, limited official use airgram [on-line], Kate Doyle, The Tlatelolco Massacre: U.S. Documents on Mexico and the Events of 1968, National Security Archive Electronic Briefing Book No. 99, [consultado 20 de enero de 2020], accesible de: https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB99/.

36. Document 16: White House memorandum, Security Considerations in Mr. Nixon's Planned Visit to Mexico (CIA intelligence estimate attached, with cover memo, September 26, 1968), September 27, 1968, Secret, Rostow to LBJ [online], Kate Doyle, TLATELOLCO MASSACRE: DECLASSIFIED U.S. DOCUMENTS ON MEXICO AND THE EVENTS OF 1968, National Security Archive Electronic Briefing Book No. 10, [consultado 20 de enero de 2020], accesible de: https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB10/nsaebb10.htm.

37. Document 19: October 3, 1968, October 2 Riots, U.S. Embassy in Mexico, confidential telegram [on-line], Kate Doyle, The Tlatelolco Massacre: U.S. Documents on Mexico and the Events of 1968, National Security Archive Electronic Briefing Book No. 99, [consultado 20 de enero de 2020], accesible de: https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB99/.

38. Document 20: October 18, 1968, Embassy Reporting During Student Riots, U.S. Embassy in Mexico, confidential letter [on-line], Kate Doyle, The Tlatelolco Massacre: U.S. Documents on Mexico and the Events of 1968, National Security Archive Electronic Briefing Book No. 99, [consultado 20 de enero de 2020], accesible de: https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB99/.

39. Document 21: CIA report, Answers to Questions Raised by White House Concerning Student Disturbances in Mexico (White House cover memorandum attached, October 9, 1968), c. October 8, 1968, Secret, Lewis to Rostow [online], Kate Doyle, TLATELOLCO MASSACRE: DECLASSIFIED U.S. DOCUMENTS ON MEXICO AND THE EVENTS OF 1968, National Security Archive Electronic Briefing Book No. 10, [consultado 20 de enero de 2020], accesible de: https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB10/nsaebb10.htm.

40. Document 22: Department of State telegram, Untitled [Mexico Riots] (White House cover memorandum attached, October 14, 1968), October 12, 1968, Confidential [online], Kate Doyle, TLATELOLCO MASSACRE: DECLASSIFIED U.S. DOCUMENTS ON MEXICO AND THE EVENTS OF 1968, National Security Archive Electronic Briefing Book No. 10, [consultado 20 de enero de 2020], accesible de: https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB10/nsaebb10.htm.

41. Document 23: DIA Intelligence Information Report, Army Participation in Student Situation, Mexico City, October 18, 1968, Confidential [online], Kate Doyle, TLATELOLCO MASSACRE: DECLASSIFIED U.S. DOCUMENTS ON MEXICO AND THE EVENTS OF 1968, National Security Archive Electronic Briefing Book No. 10, [consultado 20 de enero de 2020], accesible de: https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB10/nsaebb10.htm.

42. Document 27: July 31, 1968, Student Disturbances in Mexico, Assistant Secretary of State for Latin America, confidential memorandum [on-line], Kate Doyle, The Tlatelolco Massacre: U.S. Documents on Mexico and the Events of 1968, National Security Archive Electronic Briefing Book No. 99, [consultado 20 de enero de 2020], accesible de: https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB99/.

43. Document 83: January 17, 1969, Challenges to Mexico's Single Party Rule, CIA, secret intelligence summary [on-line], Kate Doyle, The Tlatelolco Massacre: U.S. Documents on Mexico and the Events of 1968, National Security Archive Electronic Briefing Book No. 99, [consultado 20 de enero de 2020], accesible de: https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB99/.

44. GOODPASTURE, Anne, Mexico City Station History, record number 104-10414-10124, 16 de noviembre de 1978 [on-line], JFK Assassination Records - 2018 Additional Documents Release, National Archives, [consultado 20 de enero de 2020], accesible desde: https://www.archives.gov/research/jfk/release?page=542&sort=desc&order=Record%20Num.

45. British National Archives (BNA)

46. Fondo Foreign Office: Confidential Print America, South and Central, FO 420/354.

47. Fondo Foreign Office: Confidential Print Mexico, FO 486/13.

48. Fondo Records of the Foreign and Commonwealth Office and predecessors: Latin America. Political Affairs (External). British Policy Towards Latin America, FCO 7/21.

49. Fondo Records of the Foreign and Commonwealth Office and predecessors: Mexico: Political affairs - Internal: Student Activities, FCO 7/633.

50. Fondo Records of the Foreign and Commonwealth Office and predecessors: Mexico: General Situation, FCO 7/1255.

51. Fondo Records of the Foreign and Commonwealth Office and predecessors: Mexico: Political affairs - Internal: Student Activities, FCO 7/1256.

52. Fondo Records of the Foreign and Commonwealth Office and predecessors: Mexico: Annual Reviews, FCO 7/1257.

53. Archiv ministerstva zahraničních věcí České republiky (Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa)

54. Fondo Teritoriální obor - obyčejný 1965-1968 Mexiko

55. Foreign Relations of the United States (FRUS), 1964-1968, Volume XXXI, South and Central America; Mexico, Washington: United States Government Printing Office, 2004.

Creative Commons License
La masacre de Tlatelolco y los gobiernos de los Estados Unidos de América y de Gran Bretaña is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 160 Kč
ISSN: 0536-2520
E-ISSN: 2464-7063

Ke stažení