IBERO-AMERICANA PRAGENSIA

IBERO-AMERICANA PRAGENSIA

Časopis Ibero-Americana Pragensia je odborný recenzovaný časopis, původně ročenka, jež od roku 2017 vychází dvakrát ročně. Časopis je zaměřený na dějiny a kulturu Latinské Ameriky, stejně jako na vztahy mezi západním světem a Latinskou Amerikou. Publikuje odborné studie, články, prameny a zprávy o konferencích či recenze jak knižní, tak kulturních událostí. Všechny publikované texty jsou autorské. Odborné články a krátké studie podléhají recenznímu řízení. Důraz je kladen na primární výzkum. Časopis publikuje texty různorodého metodologického i tematického zaměření (historie, literární věda, lingvistika, etnologie, politologie, dějiny umění, translatologie, atd.), stejně jako prameny vztahující se k iberoamerikanistické problematice. Je určen primárně odborné veřejnosti. Texty jsou publikovány ve španělštině, angličtině a portugalštině. Cílem časopisu je prohlubovat povědomí o iberoamerikanistice jako oboru, profilovat jej a sloužit jako oborová komunikační platforma pro polemiky a diskuze, zároveň zvyšovat povědomost o dění v Latinské Americe a mezinárodních vztazích s tímto regionem a přispívat tak k hlubšímu porozumění této oblasti, její historii a kultuře.

Ročenka Ibero-Americana Pragensia byla založena v roce 1967 jako první španělsky vycházející periodikum ve střední a východní Evropě. Ročenka získala postupně značnou prestiž a od počátku 90. let 20. století je pravidelně zmiňována jedním z nejuznávanějších bibliografických časopisů Revista Interamericana de Bibliografía, jejž vydává Organizace amerických států. Od roku 2008 je ročenka registrována Ministerstvem kultury České republiky jako odborný titul. Ročenka vycházela jako recenzovaný titul. V roce 2017 začal časopis vycházet dvakrát ročně a odborné studie prochází oboustranně anonymním recenzním řízením. Ředitelem časopisu je prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc., šéfredaktorkou PhDr. Simona Binková, CSc., a výkonnou redaktorkou je Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D. Časopis vede výkonný redaktor spolu s redakční radou složenou s tuzemských odborníků z předních českých univerzit, jež slouží jako širší poradní orgán. Na odbornou úroveň časopisu dohlíží dále odborná rada, již tvoří odborníci z předních zahraničních univerzit.

Odborné články jsou publikovány po absolvování recenzního řízení a přijetí redakční radou. Odbornými recenzenty jsou odborníci z tuzemských i zahraničních univerzit. Časopis je otevřen spolupráci a vítá jak odborné články či krátké studie, tak zprávy z konferencí i projektů a recenze. Texty posílejte na email: monika.brenisinova@ff.cuni.cz.

IBERO-AMERICANA PRAGENSIA, Vol 45 No 2 (2017)

Homenaje a Pavel Štěpánek en su septuagésimo quinto aniversario (2016)
Kristýna Kysilková

Ao septuagésimo aniversário do Professor Doutor Jan Klíma (2013)
Alena Rudolfová

In memoriam Ádám Anderle (1943-2016)
Josef Opatrný

Josef Polišenký y los principios de la iberoamericanística checa
Josef Opatrný

Josef Polišenský y su concepto de la historia general
Markéta Křížová

Josef Polišenský e o seu interesse pela história das regiões lusófonas
Simona Binková

Lechos de rosas y de espinas: Juana Pernestán (1556-1631) María Luisa de Aragón (1585–1623) y Don Quijote (II: 1615)
Jack Weiner

Doctrinal de los cavalleros, de Alfonso de Cartagena (códice de Praga): comentario filológico de la sección “Commo deuen feer efearmentadoslos que vueluen entre los fuyos en tiempo de guerra”
Andreu Bauçà i Sastre

Tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. Las Dinámicas actuales de la Migración Mexicana a Estados Unidos
Lucia Argüelles

Análisis de los conflictos socio-ambientales en los países Andinos utilizando el Atlas Global de Justicia Ambiental como herramienta
Zuzana Lhotáková

Simposio Internacional “Las relaciones entre Europa Oriental y América Latina 1945-1989”
Monika Brenišínová

Ana Mendieta, Traces / Stopy [exposición]
Monika Brenišínová

Consuelo Naranjo Orovio, Historia mínima de las Antillas hispanas y británicas
María Teresa Cortés Zavala

Ján Puchovský, Štát a právo vjuhoamerických kolóniách Španielska; Peter Vyšný, Historicko-právne súvislosti dobytia Nového sveta Španielmi
Markéta Křížová

Eva Kubátová, Surinam a Nizozemské Antily
Markéta Křížová

Pavel Štěpánek, Mecenáši Josefa Mánesa: portugalský rod Silva Tarouca a jeho vliv na českou kulturu
Simona Binková

Gabriela Eichlová – Vendula Hingarová – Sylvie Květinová (eds.), Mexiko – 200 let nezávislosti
Monika Brenišínová

Salikoko S. Mufwene (ed.): Iberian Imperialism and Language Evolution in Latin America
Zuzana Krinková

Pavel Zavadil (ed.), Čeští jezuité objevují Nový svět. Dopisy a zprávy o plavbách, cestách a živobytí z Ameriky, Filipín a Marián (1657-1741)
Josef Opatrný

Actividades del Centro de Estudios Ibero-Americanos de la Universidad Carolina, 2010-2015
Simona Binková

Actividades de los Departamentos de Filología Hispánica y Portuguesa del Instituto de Estudios Románicos (IER) de la Universidad Carolina de Praga, 2010-2015
Anna Mištincová

Actividades del Departamento de Español del Instituto de Traductología, 2010-2015
Petra Vavroušová, Jana Mrkvová

Bibliografía de Ibero-Americana Pragensia, XLI-XLV, 2007-2017
Monika Brenišínová

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 160 Kč
ISSN: 0536-2520
E-ISSN: 2464-7063

Ke stažení