IBERO-AMERICANA PRAGENSIA

IBERO-AMERICANA PRAGENSIA

Časopis Ibero-Americana Pragensia je odborný recenzovaný časopis, původně ročenka, jež od roku 2017 vychází dvakrát ročně. Časopis je zaměřený na dějiny a kulturu Latinské Ameriky, stejně jako na vztahy mezi západním světem a Latinskou Amerikou. Publikuje odborné studie, články, prameny a zprávy o konferencích či recenze jak knižní, tak kulturních událostí. Všechny publikované texty jsou autorské. Odborné články a krátké studie podléhají recenznímu řízení. Důraz je kladen na primární výzkum. Časopis publikuje texty různorodého metodologického i tematického zaměření (historie, literární věda, lingvistika, etnologie, politologie, dějiny umění, translatologie, atd.), stejně jako prameny vztahující se k iberoamerikanistické problematice. Je určen primárně odborné veřejnosti. Texty jsou publikovány ve španělštině, angličtině a portugalštině. Cílem časopisu je prohlubovat povědomí o iberoamerikanistice jako oboru, profilovat jej a sloužit jako oborová komunikační platforma pro polemiky a diskuze, zároveň zvyšovat povědomost o dění v Latinské Americe a mezinárodních vztazích s tímto regionem a přispívat tak k hlubšímu porozumění této oblasti, její historii a kultuře.

Ročenka Ibero-Americana Pragensia byla založena v roce 1967 jako první španělsky vycházející periodikum ve střední a východní Evropě. Ročenka získala postupně značnou prestiž a od počátku 90. let 20. století je pravidelně zmiňována jedním z nejuznávanějších bibliografických časopisů Revista Interamericana de Bibliografía, jejž vydává Organizace amerických států. Od roku 2008 je ročenka registrována Ministerstvem kultury České republiky jako odborný titul. Ročenka vycházela jako recenzovaný titul. V roce 2017 začal časopis vycházet dvakrát ročně a odborné studie prochází oboustranně anonymním recenzním řízením. Ředitelem časopisu je prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc., šéfredaktorkou PhDr. Simona Binková, CSc., a výkonnou redaktorkou je Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D. Časopis vede výkonný redaktor spolu s redakční radou složenou s tuzemských odborníků z předních českých univerzit, jež slouží jako širší poradní orgán. Na odbornou úroveň časopisu dohlíží dále odborná rada, již tvoří odborníci z předních zahraničních univerzit.

Odborné články jsou publikovány po absolvování recenzního řízení a přijetí redakční radou. Odbornými recenzenty jsou odborníci z tuzemských i zahraničních univerzit. Časopis je otevřen spolupráci a vítá jak odborné články či krátké studie, tak zprávy z konferencí i projektů a recenze. Texty posílejte na email: monika.brenisinova@ff.cuni.cz.

IBERO-AMERICANA PRAGENSIA, Vol 45 No 1 (2017)

Preámbulo
Josef Opatrný

En recuerdo del profesor Vladimír Nálevka (1941-2010)
Markéta Křížová

Slavomíra Ježková in memoriam
Jana Králová

Recordando a Bohumil Baďura (1929-2014)
Josef Opatrný

Para Jana Králová, en su cumpleaños
Miguel Cuenca Drouhard, Petra Vavroušová

¿Argel o Bohemia? El dilema español (1618-1619): 2a parte
Bohumil Baďura

La historia de Guillén de San Clemente, un embajador hispano en el corazón de Europa entre los años 1581 y 1608
Javier Arienza Arienza

The Czech and Slovak emigration to Argentina in the Archive of the Náprstek Museum in Prague
Vendula V. Hingarová

Simposio Internacional “Las relaciones checo-mexicanas”
Sigfrido Vázquez Cienfuegos

Simposio Internacional “Las relaciones checo-argentinas”
Sigfrido Vázquez Cienfuegos

Simposio Internacional “Historias e historiadores del Caribe hispanoparlante”
Sigfrido Vázquez Cienfuegos

IV Seminario Internacional “Poder y Conflictividad Social en América Latina”
Sigfrido Vázquez Cienfuegos

España y el Nuevo Mundo en la época del reinado de los Habsburgo: ciencia, arte y filosofía
Vojtěch Kroužil

La migración checa y escandinava a América Latina: proyecto de la Universidad Carolina
Vendula V. Hingarová

Fernando Navarro – Pedro Mogorrón y Paola Masseau (eds.), Escritores valencianos del siglo XX en sus traducciones
Josef Prokop

Rufina Clara Revuelta Guerrero (coord.) – Antonio Bueno – Hugo Merquant – Carmen Cuéllar – Juan Miguel Zarandona, La traducción en el monacato femenino y el monacato femenino en la traducción
Antonio Francisco Rivas-González

A. Bueno – M. Á. Vega (dirs.), Traducción y humanismo
Jana Králová

Isabelle Combès y Vera Tyuleneva (eds.), Paititi. Ensayos y documentos
Bohumír Roedl

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 160 Kč
ISSN: 0536-2520
E-ISSN: 2464-7063

Ke stažení