HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 7 No 1 (2015)

Editorial
Bohuslav Šalanda

The Society of Individuals: How to Solve the Dilemma of Individualism and Holism in Historical Sociology
Jiří Šubrt

Co je dnes v sociologii obhajitelné? Prezentismus, historická vize a proč je sociologie užitečná
David Inglis

Decatur: Výskum Paula F. Lazarsfelda a Elihu Katza o názorovom vodcovstve v oblastiach marketingu, módy, vecí verejných a návštevnosti kina
Roman Kollár

Kulturní kontakty a kolaps království Benin
Barbora Půtová, Václav Soukup

Historický vývoj konceptů fámy a „veřejného mínění“
Kateřina Soukalová

Některé problémy adaptace českých usídlenců v severozápadním Bulharsku
Vladimir Penčev

Zóna odcizení. Mentální obraz postindustriální krajiny?
Jan Pohunek

Vratislav Čapek: Historik na přelomu dvou staletí. Co jsem prožil a na co si pamatuji.
Marie Durmanová, Renata Wohlgemuthová

Lukáš Linek: Kam se ztratili voliči? Vysvětlení vývoje volební účasti v České republice v letech 1990–2010.
Miroslav Novák

Michal Ulvr: Nukleární společnost ve Spojených státech amerických (1945–1964).
Jaroslav Mrázek

Jiří Rak: Zachovej nám, Hospodine: Češi v Rakouském císařství 1804–1918.
Milan Miženko

Martin Hrdina – Kateřina Piorecká (eds.): Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století.
Kateřina Soukalová

Ivan Chorvát (ed.): Voľnočasové aktivity obyvateľov Slovenska. Poznatky z aktuálních výskumov.
Miroslav Paulíček

Lucie Cviklová: Advancement of Human Rights of LGBT Minority: Advancement of human rights standards for LGBT people through the perspective of international human rights law.
Veronika Ďuríčková

Jan Paulas – Martin T. Zikmund – Luboš Kropáček: Po cestách kamenitých. O životě, islámu a křesťanské víře.
Karel Černý

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení