HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 6 No 2 (2014)

Editorial
Bohuslav Šalanda

Goals and Behaviour
Milan Stuchlík

Heterotopická jinočasovost pevnostního města Josefov. Teoretické a výzkumné podněty
Petr Wohlmuth

Cestování Čechů na jihoslovanské pobřeží ve 20. letech 20. století
Jiří Šoukal, Silvie Vančurová

Glosy o Velké válce
Robert Kvaček

Češi a „válečné nadšení“ na prahu Velké války
Jan Galandauer

Kardinální problém Rakouska-Uherska za Velké války 1914–1918: Lidský potenciál na frontě a v zázemí
Zdeněk Jindra

První světová válka a obyvatelstvo českých zemí
Ludmila Fialová

První světová válka v prezidentských projevech
Jan Kalenda, Tomáš Karger

„Teprve historická sociologie umožňuje vytvořit skutečně vědeckou historii.“ Rozhovor s polským historikem a sociologem Marcinem Kulou
Jarosław Kilias, Bohuslav Šalanda

Thelma Fenster – Daniel Lord Smail: Fama: The Politics of Talk and Reputation in Medieval Europe
Kateřina Soukalová

Peter Auer: Jazyková interakce
Jakub Mlynář

Lukáš Valeš: Dějiny politického myšlení od starověku po Machiavelliho
Jan Slavíček

Ibn Tajmíja: Wásitské vyznání
Karel Černý

Alexander Fazik – Jan Štemberk (eds.): Aktuální problémy volného času a cestovního ruchu
Lucie Šafirová

From the Past to the Present and towards Possible Futures: The Collected Works of Norbert Elias (Zpráva o konferenci)
Jiří Šubrt

Konference Fenomén hospodářské krize v českých zemích / střední Evropě 19. a 20. století
Jan Slavíček

Kolokvium „První světová válka v historicko-sociologické perspektivě“
Karel Černý

K životnímu jubileu prof. Miloše Havelky
Jan Horský

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení