HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 7 No 1 (2015), 115–122

Některé problémy adaptace českých usídlenců v severozápadním Bulharsku

[Some Problems in Adaptation of Czech Settlers in North-West Bulgaria]

Vladimir Penčev

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2015.7
zveřejněno: 18. 06. 2016

Abstract

The main topic of the text is the history of the only Czech village in Bulgaria – Vojvodovo. The article covers the whole “Czech” period of this village from the migration of some twenty Protestant families from Banatian Czech village of Svata Helena to Bulgaria and the foundation of Vojvodovo in 1900, to the post-war period when almost all Czech inhabitants of Vojvodovo left the village and moved to the South-Moravia region in Czechoslovakia. In a rather classic way the author describes the spheres of language, folklore, kinship and economy of the community, and proves that its main core was its religiosity described as the community-differentiating and community-maintaining principle.

Klíčová slova: Bulgaria; compatriots; Vojvodovo; ethnology; migration

reference (10)

1. Budilová, Lenka J. [2011]. Dědická praxe, sňatkové strategie a pojmenovávání u bulharských Čechů v letech 1900-1950, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

2. Fatková, Gabriela – Budilová, J. Lenka – Jakoubek, Marek – Močičková, Jitka – Močička, Roman – Maglia, Radka [2013]. Vojvodovo: historicko-etnografická ohlédnutí. Plzeň: Vydavatelství ZČU v Plzni.

3. Jakoubek, Marek [2010]. Vojvodovo – etnologie krajanské obce v Bulharsku. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

4. Jakoubek, Marek [2011]. Vojvodovo: kus česko-bulharské historie. Tentokrát převážně očima jeho obyvatel. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

5. Jakoubek, Marek [2012]. Vojvodovo: Historie, obyvatelstvo, migrace. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

6. Jakoubek, Marek [2013a]. Vojvodovo – edno nepoznato češko selo v Bălgarija. Sofia: Paradigma.

7. Jakoubek, Marek [2013b]. Vojvodovo – identity, tradice a výzkum. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

8. Penčev, Vladimir [1988]. Njakoi problemi na adaptacijata na češkite zaselenci v Severozapadna Bălgarija. In. Vtori meždunaroden kongres po bălgaristika. Dokladi, sv. 15. Sofie, s. 480–492

9. Penčev, Vladimir [2012] Po serpentinách sebepoznání a poznání toho druhého (Češi a Slováci v Bulharsku, Bulhaři v České republice). Praha: FHS UK v Praze (uspořádal a z bulharštiny přeložil Marek Jakoubek).

10. Petrusek, Miloslav [2010]. Sociologické inspirace Clauda Lévi-Strausse. Sociológia 42 (4): 383–403.

Creative Commons License
Některé problémy adaptace českých usídlenců v severozápadním Bulharsku is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení