AUC PHILOLOGICA
AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2023 No 3 (2023), 37–48

Přítomnost zahraničních studentů na tlumočnických seminářích – (ne)výhody tzv. narušené direkcionality

[Interpreting Seminars Attended by Foreign Students]

Petra Mračková Vavroušová, Jana Pokojová

DOI: https://doi.org/10.14712/24646830.2023.34
zveřejněno: 29. 01. 2024

Abstract

The aim of this paper is to discuss some of the challenges resulting from the fact that interpreting classes at the Institute of Translation Studies (Charles University, Prague, Czechia) are attended by students whose mother tongue is not Czech (double degree students from Universität Leipzig or Erasmus+ incoming students). Drawing on the results of action research conducted in two different interpreting courses, we describe the challenges that this non-standard situation represents for the teacher, how teaching methods need to be adapted, what implications this distorted directionality has on student assessment, how this combination of students with different mother tongues can enrich interpreting seminars and their participants, and what benefits it brings to the interaction between teacher and student and among students.

klíčová slova: distorted directionality; BA double-degree programme; Erasmus+; multilingual classroom; mother tongue; interpreter training; intercultural communication; teaching methods

reference (16)

1. Cisovská, Hana (2018) Dramatická výchova pro učitele, Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta.

2. Čeňková, Ivana (2007) Úvod do teorie tlumočení, Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

3. Guatelli-Tedeschi, Joëlle - Le Poder, Evelyne (2003) 'De una direccionalidad distorsionada', in Dorothy Kelly (ed.) La direccionalidad en traducción e interpretación. Perspectivas teóricas, profesionales y didácticas, Granada: Editorial Atrio, 267-286.

4. Horká, Hana (1997) 'Učitel a globální výchova (Teacher and a global education)', Pedagogika XIVII(3): 238-246.

5. Kelly, Dorothy - Martin, Anne - Nobs, Marie-Louise - Sánchez, Dolores - Way, Catherine (2003) La direccionalidad en traducción e interpretación. Perspectivas teóricas, profesionales y didácticas, Granada: Editorial Atrio.

6. Lucas, Marie (2003) 'Propuesta didáctica para rentabilizar la "contradireccionalidad" en la formación de traductores', in Dorothy Kelly (ed.) La direccionalidad en traducción e interpretación. Perspectivas teóricas, profesionales y didácticas, Granada: Editorial Atrio, 301-320.

7. Maier, Henry W. (2002) 'Role playing: structures and educational objectives', CYC-online 36: https://cyc-net.org/cyc-online/cycol-0102-roleplay.html (access: 25. 8. 2023)

8. Mračková Vavroušová, Petra - Pokojová, Jana (2023) '"Narušená direkcionalita" při výuce překladu (na příkladu studijního pogramu double degree Praha-Lipsko)', AUC Philologica Pragensia (2): 73-28.

9. Palaščáková, Dita (ed.) (2014) Formování profese interkulturní pracovník/pracovnice: Zahraniční zkušenosti, praxe a vzdělávání v ČR, Praha: In-Báze, z.s.

10. Parra Galiano, Silvia (2003) 'Rentabilizar la "contradireccionalidad" en la didáctica de la traducción', in Dorothy Kelly (ed.) La direccionalidad en traducción e interpretación. Perspectivas teóricas, profesionales y didácticas, Granada: Editorial Atrio, 287-300.

11. Rohlíková, Lucie - Vejvodová, Jana (2012) Vyučovací metody na vysoké škole, Praha: Grada.

12. Rojo, Ana (2003) Diseňos y métodos de investigación en traducción, Madrid: Editorial Síntesis.

13. Selby, David - Pike, Graham (1994) Globální výchova, Praha: Grada.

14. Tsokaktsidu, Dimitra (2003) 'Los estudiantes de intercambio en el aula de traducción. Implicaciones para la didáctica de la traducción', in Dorothy Kelly (ed.) La direccionalidad en traducción e interpretación. Perspectivas teóricas, profesionales y didácticas, Granada: Editorial Atrio, 259-266.

15. Tůmová, Jitka (2014) 'Hraní rolí (Role-play)'. Metodický portál: Články: https://clanky.rvp.cz/clanek/18333/HRANI-ROLI-ROLE-PLAY.html (access: 25. 8. 2023)

16. Way, Catherine (2003) 'La direccionalidad en ele aula multicultural: epílogo', in Dorothy Kelly (ed.) La direccionalidad en traducción e interpretación. Perspectivas teóricas, profesionales y didácticas, Granada: Editorial Atrio, 321-326.

Creative Commons License
Přítomnost zahraničních studentů na tlumočnických seminářích – (ne)výhody tzv. narušené direkcionality is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Ke stažení