AUC PHILOLOGICA

AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2020 No 3 (2020), 39–52

Překladatelský projekt „Bertha von Suttner: Die Waffen nieder!“

[Translation project “Bertha von Suttner: Die Waffen nieder!”]

Věra Kloudová, Petra Mračková Vavroušová

DOI: https://doi.org/10.14712/24646830.2020.39
zveřejněno: 05. 02. 2021

Abstract

Translator training has been increasingly relying on simulations of real-life professional practice. One way of bringing learning closer to authentic professional experience is by introducing project-based instruction. The aim of this paper is to present a project conducted in an optional literary translation seminar at the Institute of Translation Studies (Charles University, Faculty of Arts) in the summer semester of the 2018/2019 academic year. Providing students with an opportunity to engage in an authentic translation assignment, the project was a collaborative translation of Bertha von Suttner’s Die Waffen nieder! (Lay Down Your Arms) from German into Czech under the supervision of two Czech university teachers. During the opening session, a work schedule was drawn up, covering all the stages of translation and editing. Later, groups of students worked on individual chapters, consulting across the teams and with the teachers, both in person and through online shared documents, which is also where the editing took place. The students worked independently on authentic tasks in a real-life context, with the teachers acting as facilitators. The principles of cooperative learning were applied to the project as sharing, collaborating and mutual support were part of all the stages of the translation. The participants were administered a questionnaire to explore the learners’ attitudes and feelings regarding project-based learning in translator training with a view to identifying the possibilities and limits of this type of learning experience compared with conventional forms of instruction. The latter part of the presentation will comment on the most interesting student responses.

Klíčová slova: Bertha von Suttner; Die Waffen nieder!; collaborative translation; project-based learning; translator training

reference (13)

1. Bertha von Suttner: 130 let myšlenek, které nestárnou. Dostupné z: https://bertha.praguevision.org/cs/ [4. 8. 2020].

2. Čapková, Andrea - Kučerová, Kristina - Matoušová, Tereza: Složte zbraně! očima překladatelského týmu, in: Bertha von Suttner: Složte zbraně! Praha: Prosvěta 2019, s. 17-20.

3. Kasíková, Hana: Kooperativní učení, kooperativní škola, Praha: Portál 1997.

4. Levý, Jiří: Umění překladu, Praha: Ivo Železný 1963/1998.

5. Mraček, David: Translation as a Modern Tool for Language Teaching, in: ed. Ilona Semrádová: Intercultural Inspirations for Language Education: Spaces for Understanding, Hradec Králové: M&V 2012, s. 64-73.

6. Mračková Vavroušová, Petra - Kloudová, Věra: Překladatelský projekt "Bertha von Suttner: Die Waffen nieder!", in: Bertha von Suttner: Složte zbraně! Praha: Prosvěta 2019, s. 13-15.

7. Mračková Vavroušová, Petra: Projektová výuka v překladu, in: ed. Eva Hrdinová a kol.: Překlad jako didaktický nástroj ve výuce jazyků, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2018, s. 117-126.

8. PragueVision - Institut pro udržitelnou bezpečnost. Dostupné z: https://www.praguevision.org/cs/ [4. 8. 2020].

9. Rohlíková, Lucie - Vejvodová, Jana: Vyučovací metody na vysoké škole, Praha: Grada 2012.

10. Skalková, Jarmila: Obecná didaktika, Praha: Grada Publishing 1999, 2007.

11. Suttner von, Bertha: Složte zbraně! Praha: Prosvěta 2019.

12. Suttner von, Bertha: Die Waffen nieder! Wien: EAS, Editionartscience 1889/2010.

13. Suttnerů ze, Berta: Odzbrojte! V Praze: Tiskem a nákladem Edvarda Beauforta 1896.

Creative Commons License
Překladatelský projekt „Bertha von Suttner: Die Waffen nieder!“ is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Ke stažení