AUC PHILOLOGICA
AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2019 No 1 (2019), 83–92

Aktuální problematika, tendence a metody česko-maďarského uměleckého překladu

[Current issues, tendencies and methods of Czech-Hungarian art translation]

Annamária Péntek, Elizabeth Kőrösová

DOI: https://doi.org/10.14712/24646830.2019.8
zveřejněno: 31. 10. 2019

Abstract

This study deals with problematic features of Czech-Hungarian translation, focusing primarily on issues regarding translations of contemporary Hungarian literature, not only from the aesthetic point of view but from a linguistic one as well. The study examines possible methods and processes in Czech-Hungarian literary translations published from 2000, highlighting translation solutions for non-standard issues. Within translatological research, various translation solutions are examined, taking into account grammatical and lexical features of the two languages. The study includes a summary of Czech-Hungarian translation difficulties as a practical guide for novice translators. An analysis of frequent mistakes in translating from Hungarian to Czech makes up a portion of this work. The study presents a survey of the problems in translating calques, dialects, and slang. Translation solutions are demonstrated with specific examples from translations of three Hungarian novels: A kőszívű ember fiai by Mór Jókai; Feleségverseny by György Spiró; and A lány, aki nem beszélt by Krisztina Tóth.

klíčová slova: translation methods; processes and tendencies; translation mistakes; Hungarian; translation from Hungarian; translation into Czech; Hungarian literature; Mór Jókai; György Spiró; Krisztina Tóth

reference (17)

1. Benešová, Michala, Dybalska Renata a Zakopalová Lucie (2013) Tvůrčí překlad ve výukovém procesu na polsko-českém příkladu, Praha: Karolinum.

2. Spiró, György (2009) Feleségverseny, Budapest: Magvető.

3. Spiró, György (2016) Žena, propánakrále!, Praha: Malvern.

4. Jókai, Mór (1924) Synové muže kamenného srdce: román, přeložil G. N. Mayerhoffer Praha: Fr. Borový.

5. Jókai, Mór (1964a) A köszívü ember fiai: 1869. köt. 1. Budapest: Akad. Kiadó.

6. Jókai, Mór (1964b) Synové muže kamenného srdce, přeložil Ladislav Hradský, vyd. 2., v SNKLU 1. Praha: SNKLU.

7. Kolmanová, Simona (2016) 'A kortárs magyar irodalom cseh nyelvű fordításai; Dialektológiai kérdések magyar-cseh nyelvi viszonylatban', in I. Czetter, R. Hajba a P. Tóth: VI. Dialektológiai Szimpozion, Nitra: Katedra středoevropských studií, Univerzita Konstantina filozofa, 427-437.

8. Kolmanová, Simona (2017) 'Český havran, nebo maďarský krkavec? Poznámky k teorii a praxi překladu ve středoevropském regionu (konfrontace překladatelských přístupů na maďarských a českých překladech Havrana E. A. Poea)', in J. Januška a T. Berkes. Hungarobohemica Pragensia: Studie k 60. narozeninám Evžena Gála / Tanulmányok Gál Jenő 60. születésnapjára, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 112-1265.

9. Kufnerová, Zlata (2009) Čtení o překládání, Jinočany: Nakladatelství H&H.

10. Kufnerová, Zlata, Zdena Skoumalová, Milena Poláčková, Jaromír Povejšil a Vlasta Straková (2003) Překládaní a čeština. Jinočany: H & M Vyšehradská.

11. Levý, Jiří (1971a) 'Bude teorie překladu užitečná překladatelům?', in Miroslav Červenka (ed.) Bude literární věda exaktní vědou?, Praha: Československý spisovatel, 147-157.

12. Levý, Jiří (1971b) 'Geneze a recepce literárního díla', in Miroslav Červenka (ed.) Bude literární věda exaktní vědou?, Praha: Československý spisovatel, 71-143.

13. Péntek, Annamária (2016) Srovnání překladatelských metod a postupů v překladech maďarské literatury do češtiny a slovenštiny první a druhé poloviny 20. století [online]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/166116 (access: 2019-03-26).

14. Popovič, Anton (1975) Teória umeleckého prekladu, Bratislava: Tatran.

15. Schreierová, Angelika (2018) 'Maďarština pro Čechy. Několik poznámek o specifických rysech gramatické struktury a o slovní zásobě maďarštiny', in Jiří Januška, Česko-maďarské ob(z)ory: kapitoly z dějin česko-maďarských univerzitních vztahů, Praha: Karolinum.

16. Tóthová, Krisztina (2015) A lány, aki nem beszélt, Budapest: Móra könyvkiadó.

17. Tóthová, Krisztina (2018) Dívka, která nemluvila, přeložila Eleonora Hamar, Praha: Baobab.

Creative Commons License
Aktuální problematika, tendence a metody česko-maďarského uměleckého překladu is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Ke stažení