AUC PHILOLOGICA
AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2019 No 1 (2019), 11–20

Počátky české kritiky uměleckých překladů z angličtiny v devatenáctém století: od recenzí k teorii

[The beginnings of Czech criticism of art translations from English in the nineteenth century: from reviews to theory]

Bohuslav Mánek

DOI: https://doi.org/10.14712/24646830.2019.2
zveřejněno: 31. 10. 2019

Abstract

The paper outlines and discusses the beginnings, character and development of Czech criticism of translations of English literature in the nineteenth century. It does so in the wider context of debates concerning the role of translated literature in the development of a national culture. The development from short reviews to more elaborated critical statements is traced primarily through the critical reception of Shakespeare’s plays and Lord Byron’s poetry. The works of these two authors continued to be translated over the course of the whole century, were considered to be of great importance, and had a powerful impact on Czech culture. Reviews and critiques of translated fiction are mentioned only briefly, as they appeared later and their evaluation would require a separate study. Czech translation criticism developed under specific conditions due to the social and political situation of the Czech nation: after a period of gradual decline of the standard Czech language following the Thirty Years’ War, the Czech language was gradually regaining the status of a language of literature and science. The last two decades of the 18th century and first half of the 19th century are thus called the period of the Czech National Revival. In its first decades, all translations as well as original Czech writings were well received in short reviews of theatre performances and books. Subsequently, as the century progressed, Czech translation criticism gradually developed to produce more elaborated theoretical statements, focusing on two principal questions: the suitability of translated authors and works for the recovering culture; and the quality of the translations themselves. With few exceptions, the first short critical comments concerning translations were published in the 1830s in reviews of theatre performances, more extended and more profound reviews and critiques started to be published in the 1850s. Some translators, e.g. J. Maly, P. Sobotka and J. Durdik were also reviewers, and some of their reviews and critiques can be considered to be the first steps towards the twentieth century development of Czech Translation Studies in the writings of Otokar Fisher, Jiři Levy and others.

klíčová slova: translation criticism; 19th century Czech literature; Czech National Revival; Shakespeare; Byron

reference (35)

1. Čermák, Josef (1984) 'Otokar Fischer', in Etapy českého uměleckého překladu, Praha: Sdružení českých překladatelů: 1-21.

2. Dobrovský, Josef ([1786] 1953) Výbor z díla, přel. Benjamin Jedlička, Praha: SNKLHU.

3. Drábek, Pavel (2012) České pokusy o Shakespeara, Brno: Větrné mlýny.

4. Durdík, Josef (1870) O poesii a povaze lorda Byrona. Praha: J. S. Skrejšovský.

5. Fischer, Otokar (2015) Literární studie a stati I., II., Praha: Univerzita Karlova.

6. Chmelenský, Josef Krasoslav (1834) 'Něco o divadle ve Lvově a o překládání z cizích jazyků', Česká včela 1(22): 174-176.

7. Chmelenský, Josef Krasoslav (1835) 'Divadlo', Česká včela 2(2): 15-16.

8. Chmelenský, Josef Krasoslav (1836) 'Divadlo', Česká včela 3(1): 6-8.

9. Krásnohorská, Eliška, přel. (1871) '[Lord Byron:] Oceánu', Květy 6(4): 31.

10. Krásnohorská, Eliška (1890) Childe Haroldova pouť, Praha: F. Šimáček.

11. Levý, Jiří (1957) České teorie překladu, Praha: SNKLHU.

12. Malý, Jakub (1839) 'Divadlo', Česká včela 6(100): 400.

13. Malý, Jakub (1843) 'Na dorozuměnou', Květy 10, Noviny z oboru literatury, umění a věd. (Příloha ku Květům) VII: 27-28.

14. Malý, Jakub (1854) 'O překládání klasiků, se zvláštním zřetelem na Shakespeara', Časopis Musea království Českého 28(4): 501-524.

15. Malý, Jakub ([1870], 1876) 'Dva překlady Shakespearovy tragédie "Romea a Julie"', Pokrok 2, přetištěno in Výbor drobných prací Jakuba Malého, sv. II., Praha: I. L. Kober, 246-259.

16. Mánek, Bohuslav (1991) První české překlady Byronovy poezie, Acta Universitatis Carolinae, Philologica, Monographia CXII - 1990, Praha: Karolinum.

17. Mánek, Bohuslav (2005) 'Král Lear v českých překladech a na českém jevišti', in William Shakespeare. Král Lear - King Lear, přel. Martin Hilský, Brno: Atlantis, 345-371.

18. Mánek, Bohuslav (2013) 'Translation as Support of National Identity Formation with Focus on English Literature in the Czech National Revival', in Ivona Mišterová a Eva Skopečková (ed.) A Search for Identity, Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 6-15.

19. Mánek, Bohuslav (2015) 'Macbeth v českých překladech a na českém jevišti' in William Shakespeare. Macbeth - Macbeth, přel. Martin Hilský, Brno: Atlantis, 271-315.

20. Mikovec, Ferdinand Břetislav (1852) 'České divadlo', Lumír 2(2): 45-47.

21. Mokrý, Otokar (1876) 'Hlídka literární. Poesie světová. Nákladem tiskárny Dra. Edvarda Grégra', Časopis Musea království Českého 50(4): 764-766.

22. Nebeský, Václav (1843) 'Othello mouřenín Benátský. Truchlohra od Shakespeare, přeložená od Jak. Bud. Malého. V Praze 1843', Noviny z oboru literatury, umění a věd, Květy 10(Příloha ku Květům IV): 13-14.

23. Nebeský, Václav (1851-1852) 'William Shakespeare', Časopis českého Museum 25(3): 122-141; 26(1): 152-168, (2): 147-159.

24. Nebeský, Václav (1855) 'Dramatická díla Williama Shakespeara. Nákladem Musea království Českého I. Život a smrt krále Richarda III. Přeložil Fr. Doucha. V Praze 1855', Časopis Musea království Českého 29(1): 118-123.

25. Püner, (Václav) Klement (1839) 'Divadlo', Česká včela 6(8): 32.

26. Püner, (Václav) Klement (1842) 'Divadlo', Česká včela 9(53): 212.

27. Shakespeare, William (1966) 'Král Lear, aneb Nevděčnost dětenská', Literární archiv 1, Praha: Památník národního písemnictví, 10-52.

28. Sládek, Josef Václav (1895-1896) 'Feuilleton', Lumír 24(18): 216.

29. Sobotka, Primus (1877) 'O překladech v novočeské literatuře', Osvěta 7(4): 304-318.

30. Světlá, Karolina (1959) Z literárního soukromí. Vzpomínky. Paměti. Literární dokumenty, Praha: SNKLHU, 240-241.

31. Štěpánek Vladimír (1965) 'Josef Krasoslav Chmelenský (K počátkům naší literární kritiky)' in František Buriánek (ed.) Z dějin české literární kritiky, Praha: NPL, 9-84.

32. Voborník, Jan (Vbk) (1896) 'Z literatury', Národní listy 36(72): 4 (ranní vydání).

33. Vocel, Jan Erazim (1843) 'Překlady klasiků všech národů a časů, věd a umění. Číslo III. Othello, mauřenín benátský. Truchlohra v pateru jednání od W. Shakespeara, přeložená od Jak. Bud. Malého', Časopis českého Museum 17(2): 293-297.

34. Vorlíček, František Ladislav (Fr. L. V-k.) (1852) 'Stručný přehled nejnovějších beletristických překladů.' Pražské noviny 1852(2): 2-3; (3): 1-2; (4): 2; (5): 1; (6): 1-2.

35. Zelený, Václav (1855) 'Williama Shakspeara Romeo a Julie. Přeložil Fr. D. V Praze 1847. Spisů musejních číslo XXVII. Dramatická díla Williama Shakespeara. Nákladem Musea království Českého. I. Život a smrt krále Richarda III. Přeložil Fr. Doucha. V Praze 1855', Obzor 1855(1): 135-144.

Creative Commons License
Počátky české kritiky uměleckých překladů z angličtiny v devatenáctém století: od recenzí k teorii is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Ke stažení