AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 63 No 2 (2023)

Neznámá univerzitní teze rytecké rodiny Rugendasů ve sbírce Národní knihovny
Ivan Boháč, Adéla Boháčová

Zkušební komise pro učitelství na středních školách v Praze
Marek Hlaváč

Německý univerzitní patolog v přemetech mimořádné doby. K biografii Franze X. Lucksche (1872–1952)
Michal V. Šimůnek, Milan Novák

The World of Czech Intellectuals in the Life of Roman Dyboski
Tomasz Pudłocki

Vysokoškolská kolej na Hradčanech (1919–1949). Institucionální dějiny koleje pro nemajetné posluchače vysokých škol v Praze
Jana Kynkorová

Příspěvek k pražským vysokoškolským kolejím v letech 1945–1951
Michal Továrek

Vzpomínkami inspirované vzpomínání: Jana Štroblová, Rok sem, rok tam. Vzpomínky, Praha 2018
Zdeněk Pousta

Konference „Katholische Erfahrungsräume und Bildungswirklichkeiten. Jesuitische Studentenkulturen und akademischer Alltag in Mittel- und Ostmitteleuropa vom 16. bis 18. Jahrhundert“, 29.–30. 11. 2022, Praha
Marek Brčák, Marek Ďurčanský

Jan Cinglbauer (ed.), Carmina clericorum: latinské duchovní písně 14. až 15. století ve středoevropském univerzitním a školském prostředí = Sacred Latin Songs from the 14th and 15th Centuries in the Central European University and School Milieu, Chomutov 2020
Jan Boukal

Robert Gramsch-Stehfest, Bildund, Schule und Universität im Mitttelalter, Berlin – Boston 2019
Jan Boukal

Maria Theisen (Hg.), Gotteskrieger: der Kampf um den rechten Glauben rund um Wien im 15. Jahrhundert, Klosterneuburg [2022]
Jan Boukal

Marta Vaculínová – Martina Šárovcová – Alena Nachtmannová, Portréty předbělohorských intelektuálů = Portraits of intellectuals between 1516 and 1620, Praha 2021
Jan Boukal

Dva životopisy českých historiků husitství: Jaroslav Hrdlička, Historik a diplomat Vlastimil Kybal, Praha 2020; Jaroslav Hrdlička, Historik František Michálek Bartoš, [Chomutov] 2023
Jan Boukal

Martin Nodl – Vladimír Urbánek (edd.), Josef Válka a myšlení o dějinách, Praha 2022
Jan Boukal

Ingo Runde – Heike Hawicks (Hgg.), Max Weber in Heidelberg, Heidelberg 2022
Michal Továrek

Maria-Élizabeth Ducreux, Kultura – zbožnost – symbolická politika. Proměny společnosti ve střední Evropě v 17. a 18. století, Praha 2023
Marek Brčák

Šárka Velhartická (ed.), 100 let české staroorientalistiky. České klínopisné bádání, předovýchodní archeologie a spřízněné obory v dokumentech, Praha 2021
Jana Ratajová

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení