AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 63 No 2 (2023), 131–157

Vysokoškolská kolej na Hradčanech (1919–1949). Institucionální dějiny koleje pro nemajetné posluchače vysokých škol v Praze

[University Dormitory in Hradčany, 1919–1949. Institutional History of a Dormitory for Poor University Students of Prague Universities]

Jana Kynkorová

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2024.5
zveřejněno: 29. 04. 2024

Abstract

This article describes the history and functioning of the Hradčany dormitory for poor university students in Prague, which functioned in 1919–1949. First introduced is the foundation of this dormitory and of the association that administered it. Then the attention turns to student self-governance, which formed one of the organs of the association. In 1927, there arose a conflict between the student administration and curators of the founding association, which led to the foundation of a new dormitory administered solely by students. The conclusion then describes a gradual loss of power of the student administration: after 1945, its powers were gradually transferred to the National Administration of Student Property. In 1949, the dormitory finally ceased to exist in its original form.

klíčová slova: university dormitories; students; interwar Czechoslovakia; student self-government; Prague universities

reference (7)

1. HAVRÁNEK Jan - POUSTA Zdeněk (edd.), Dějiny Univerzity Karlovy, IV, 1918-1990, Praha 1998

2. DANĚČKOVÁ Michaela, Ubytování vysokoškolských studentů v Praze v letech 1918-1939, Rigorosní práce, Univerzita Karlova, Praha 2012

3. DOUBEK František - WOHLGEMUTHOVÁ Renata, Vzpomínky, Praha 1986

4. KOS Jaroslav, Bydlení a studium v Hlávkových kolejích v době první Československé republiky, in: Jiří Witzany et al., Josef Hlávka, jeho myšlenkový odkaz a 100 let činnosti jeho nadace, Praha 2004, a. 124 128

5. KYNKOROVÁ Jana, Kolejáci z Hradčan. Život studentů z pražské koleje na Hradčanech za první a třetí republiky, Diplomová práce, Univerzita Karlova, Praha 2022

6. MÜLLER Jiří, Radikalizace pražských studentů, Praha 2016

7. POKORNÝ Jiří, Odkaz Josefa Hlávky: historie České akademie věd a umění, Hlávkových studentských kolejí, Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, jakož i Národohospodářského ústavu, Praha 2008

Creative Commons License
Vysokoškolská kolej na Hradčanech (1919–1949). Institucionální dějiny koleje pro nemajetné posluchače vysokých škol v Praze is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení