AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 63 No 2 (2023), 199–208

Vzpomínkami inspirované vzpomínání: Jana Štroblová, Rok sem, rok tam. Vzpomínky, Praha 2018

Zdeněk Pousta

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2024.7
zveřejněno: 29. 04. 2024

Abstract

Book review on Jana Štroblová, Rok sem, rok tam. Vzpomínky. Nakladatelství Pulchra, Praha 2018, 216 s. + foto, ISBN 978-80-7564-030-7

Creative Commons License
Vzpomínkami inspirované vzpomínání: Jana Štroblová, Rok sem, rok tam. Vzpomínky, Praha 2018 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení