AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 63 No 2 (2023), 11–32

Neznámá univerzitní teze rytecké rodiny Rugendasů ve sbírce Národní knihovny

[An Unknown Thesis Print by the Rugendas Family of Engravers in the Collections of the National Library, Prague]

Ivan Boháč, Adéla Boháčová

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2024.1
zveřejněno: 29. 04. 2024

Abstract

This article presents a previously unknown thesis print which includes a depiction of the Holy Family. This thesis was produced by the Rugendases, a famous Augsburg family of engravers: in particular, we know it had been engraved by Georg Philipp Rugendas the Elder and Christian Rugendas. The article describes the Rugendas family and university theses as graphic images. The core of the contribution, however, focuses on the previously unknown thesis print no. 527 and its comparison with the Dresden thesis no. 1215, which was produced by the same engravers and likewise depicts the Holy Family. In 2022, this thesis had been added to the collection of university theses of the National Library of the Czech Republic, which is the largest compact collection of its kind in the world and as such is on the World Heritage List of the UNESCO. In the past 250 years, only eight new theses have been added to it.

klíčová slova: University theses; thesis print; Thesenblatt; Holy Family; National Library of the Czech Republic; Rugendas; Haidt; Haid; Marchesini; Charles-Ferdinand University of Prague; Augsburg; Prague

reference (25)

1. APPUHN-RADTKE Sibylle, Das Thesenblatt im Hochbarock. Studien zu einer graphischen Gattung am Beispiel der Werke Bartholomäus Kilians, Weissenhorn 1988

2. APPUHN-RADTKE Sibylle, Thesenblatt, in: RDK Labor (2020), dostupné online <https://www.rdklabor.de/w/?oldid=105043> [05.12.2022]

3. BOCCAZZI Franca Zava, I veneti della galleria Conti di Lucca (1704-1707), in Saggi e memorie di storia dell'arte, XVII, 1990

4. ERLEMANN Hidegard, Die Heilige Familie: ein Tugendvorbild der Gegenreformation im Wandel der Zeit: Kult und Ideologie, Münster 1993

5. Evangelium podle Jana, Český ekumenický překlad, Praha 2001

6. FECHTNEROVÁ Anna, Katalog grafických listů univerzitních tezí uložených ve Státní knihovně ČSR v Praze, I-IV, Praha 1984

7. FRANCIA Vincenzo, La Santa Famiglia attraverso la pittura, Milano 2021

8. FRIEDRICH Markus, Ideale frühneuzeitlichen Gehorsams. Maria und die Heilige Familie, in: Bernhard Jahn - Claudia Schindler (Hgg.), Maria in den Konfessionen und Medien der Frühen Neuzeit (Frühe Neuzeit 234), Berlin 2020, s. 157-184 CrossRef

9. HRDINA Ignác Antonín, Dokumenty tridentského koncilu, Praha 2015

10. MACARTHUR John, Evangelium podle Jana. Komentář verš po verši, Kroměříž 2012

11. MEYER Véronique, Catalogue des thèses de droit, illustrées, soutenues à Paris sous L'ancien Régime, Revue d'histoire des facultés de droit et de la science juridique 27, 2007, s. 93-393

12. NAGLER Georg Kaspar, Neues allgemeines Künstler-Lexicon, oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Formschneider, Lithographen, Zeichner, Medailleure, Elfenbeinarbeiter, etc., München 1835-1852

13. NEMBRINI Franco, Dante, poeta del desiderio. Conversazioni sulla Divina Commedia, Volume III, Paradiso, Itaca 2013

14. NEUMANN Jaromír, Karel Škréta 1610-1674, Praha 1974

15. PETRÁŇ Josef, Památky Univerzity Karlovy, Praha 1999

16. PETRÁŇ Josef - ŠACHOVÁ Blanka (edd.), A. P. Neuräutter, Promotio doctoralis A. I. Schamsky, překlad Karel BERÁNEK, Praha 2001

17. ROSKOVEC Jan, Evangelium podle Jana, Praha 2020

18. ROYT Jan, Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století, Praha 2011

19. ROYT Jan, Slovník biblické ikonografie, Praha 2013

20. SEKYRKA Tomáš, Aby živnosti své užitku tím lépe hleděti mohli, Praha 2021

21. TEUSCHER Andrea, Die Künstlerfamilie Rugendas. Werkverzeichnis zur Druckgraphik, Augsburg 1998

22. (VARGA Jaroslav), Nález Rugendasovy křížové cesty z 18. století, Zpravodaj lázní a města Klimkovic, 4/2017, s. 1

23. VETEŠKOVÁ Michaela, Grafické listy z Národní knihovny zařadilo UNESCO mezi Paměť světa, dostupné online <https://www.irozhlas.cz/kultura_literatura/graficke-listy-z-narodni-knihovny-zaradilo-unesco-mezi-pamet-sveta_201109112017_kwinklerova> [cit. 2022-09-20]

24. ZELENKOVÁ Petra, Sbírka univerzitních tezí z Národní knihovny ČR, Praha 2020

25. ZEULI Fulvia (ed.), La Badia Fiorentina. Vicende storiche e architettoniche dal Quattrocento all'Ottocento e i moderni cantieri di restauro, Firenze 2021

Creative Commons License
Neznámá univerzitní teze rytecké rodiny Rugendasů ve sbírce Národní knihovny is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení