AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 61 No 1 (2021), 61–88

Působení Jaroslava Bidla a Milady Paulové v pražské univerzitní extenzi

[The Work of Jaroslav Bidlo and Milada Paulová in the Prague University ‘Extension’]

Daniela Brádlerová, Marek Ďurčanský

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2021.19
zveřejněno: 14. 01. 2022

Abstract

Like many other universities across Europe, the Czech Charles-Ferdinand University in Prague (later Charles University), too, since the end of the nineteenth century tried to reach wider strata of society using lectures intended for the broad public, so-called ‘extensions’. These activities importantly included several representatives of historical Slavic studies, especially Jaroslav Bidlo and his student Milada Paulová. This study focuses on the period during which Bidlo, in 1921–1931, served as president of the Prague committee for organising lectures for the broad public, the ‘Extension of Prague Universities’, while Paulová helped as a secretary of this institution (1921–1935).

Klíčová slova: Charles University in Prague; popular lectures; extension of Prague Universities; Jaroslav Bidlo; Milada Paulová; 20th century

reference (17)

1. BRÁDLEROVÁ Daniela - HÁLEK Jan (edd.), Jaroslav Bidlo - Milada Paulová. Střet generací? Paměti a vzájemná korespondence zakladatelů české byzantologie a slovanských studií, Praha 2014

2. BRÁDLEROVÁ Daniela, Milada Paulová a pražská univerzita: historická slavistika, AUC-HUCP 59/1, 2019, s. 97-147 CrossRef

3. DRTINA František, Lidové přednášky universitní, in: týž, University a učitelstvo. Soubor statí, Praha 1932 (=Spisy Františky Drtiny, svazek V), s. 7-28

4. DRTINA František, Universitní extense, in: Ottův slovník naučný, XXVI, Praha 1907, s. 196-199

5. ĎURČANSKÝ Marek, Jaroslav Bidlo a pražská univerzita: k počátkům české historické slavistiky, AUC-HUCP 59/1, 2019, s. 53-95 CrossRef

6. ĎURČANSKÝ Marek, Jaroslav Bidlo jako osoba veřejná, in: Dagmar Blümlová a kol., Čas optimismu a ctižádostivých nadějí. Prezentace a reprezentace české vědy a kultury v prvním desetiletí samostatného státu (1918-1929), České Budějovice 2009 (=Jihočeský sborník historický - Supplementum 1), s. 57-66

7. FRIEDRICH Gustav, Listy z činnosti Českého ústředního spolku učitelů vysokoškolských, in: Antonín Beer - František Kadeřávek (edd.), Věstník I. říšského sjezdu československých učitelů vysokých škol, Praha 1922, s. 3-8

8. HALAS František X., Extenze československých vysokých škol a brněnská univerzita, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, C 28, 1981, s. 77-94

9. HORNA Richard - OPRAVIL Jan - PAULOVÁ Milada, Extense československých vysokých škol v Republice československé v třicetiletí 1898-1928, Praha 1928

10. HRDLIČKA Jaroslav, Historik a diplomat Vlastimil Kybal, Praha 2020

11. KÁBOVÁ Hana, Josef Vítězslav Šimák. Jeho život a dílo se zvláštním zřetelem k historické vlastivědě, České Budějovice - Pelhřimov 2013

12. KYBAL Vlastimil, Paměti, I, edd. Jaroslav HRDLIČKA - Jan Blahoslav LÁŠEK, Chomutov - Praha 2012

13. NOVÁK Vladimír, Vzpomínky a paměti (Životopis), Brno 1939

14. NOVÁK Vladimír, Jak přiblížiti vysoké školy lidu, in: Antonín Beer - František Kadeřávek (edd.), Věstník I. říšského sjezdu československých učitelů vysokých škol, Praha 1922, s. 79-85

15. O. S. [=Otakar SRDÍNKO], První říšský sjezd československých učitelů vysokých škol. Slovo úvodní, in: Antonín Beer - František Kadeřávek (edd.), Věstník I. říšského sjezdu československých učitelů vysokých škol, Praha 1922, s. 1-3

16. OLŠÁKOVÁ Doubravka, Věda jde k lidu! Československá společnost pro šíření politických znalostí a popularizace věd v Československu ve 20. století, Praha 2014

17. SEKYRKOVÁ Milada (ed.), Otakar Odložilík: Deníky z let 1924-1939, I-II, Praha 2002

Creative Commons License
Působení Jaroslava Bidla a Milady Paulové v pražské univerzitní extenzi is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení