AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 56 No 1 (2016)

Osudový středověk. Blance Zilynské k životnímu jubileu
Lenka Bobková, Ivana Čornejová

Bibliografie prací Blanky Zilynské
Jiřina Urbanová

Jan Hus jako dějinná výzva
Petr Čornej

Translatio Studii: Praha a Lipsko 1409
František Šmahel

Výchova urozených dětí v českých zemích pozdního středověku v díle čtyř dobových autorů
Zdeněk Vašek

Leonarda Huntpichlera návod ke kázání kříže proti českým kacířům
Pavel Soukup

„Jiným hodným mládencem hotov jsem školu Vašich Milostí fedrovati.“ Rakovnická partikulární škola a pražská univerzita v předbělohorském období
Jan Černý

Uniwersytet czterech początków i wielu tradycji
Lucyna Harc

„Podivně se však časy změnily.“ Roztržka mezi Vilémem Gablerem a Václavem Vladivojem Tomkem v roce 1851
Magdaléna Pokorná

„Hlavním úkolem spolků studentských jest podávati širším vrstvám lidu alespoň malou část vzdělání.“ Činnost Akademické čtenářské jednoty v Jičíně na počátku 20. století
Jitka Bílková

Programy psané do šuplíku? Promýšlení reformy československých vysokých škol za druhé světové války
Jakub Jareš

Komise pro slovník sudetoněmeckých nářečí Německé akademie věd v Praze a její materiály v archivu Univerzity Karlovy
Jana Ratajová

Dva dokumenty k počátkům přípravy oslav univerzitního jubilea 1948. Generační pokus o syntézu dějin pražského vysokého učení
Milada Sekyrková, Marek Ďurčanský

Bída tuzemské historické vědy čili ohlédnutí za obraty. Nad knihou Lucie Storchové a kol., Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě
Milan Ducháček

16. konference archivářů České republiky – Poděbrady 2015
Kateřina Schwabiková

Dějiny medicíny (převážně) v Německu na počátku 21. století: bilance a perspektivy
Petr Svobodný

Šárka Belšíková – Martin Gaži – Jarmila Hansová, Opat Bylanský a obrazy zlatokorunské školy. Osvícenství zdola v okrsku světa
Marek Brčák

Jan Harasimowicz, 2. Księga pamiątkowa jubileuszu 200-lecia utworzenia Państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu. Universitas litterarum Wratislaviensis 1811–1945
Jiří Pešek

Kamila Mádrová, Pedagogové ve službách trůnu. Privátní učitelé následníků trůnu Rakouska-Uherska
Lenka Vašková

Roman Baron, Ambasadorowie wzajemnego zrozumienia. Niedocenieni twórcy pomostów między polską i czeską kulturą (XIX–XXI w.)
Marek Ďurčanský

Hana Kábová, Josef Vítězslav Šimák. Jeho život a dílo se zvláštním zřetelem k historické vlastivědě
Milan Ducháček

Lee Benson – Ira Richard Harkavy – John L. Puckett, Dewey’s dream: universities and democracies in an age of education reform: civil society, public schools, and democratic citizenship
Jakub Jareš

Filip Malý – Livia Vrzalová (edd.), Služebníci vědy
Petr Cajthaml

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení