AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 55 No 2 (2015)

Jubilejní rok 2015 v Kostnici a Gottliebenu
Blanka Zilynská

Ivo Navrátil (ed.), Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo
Kateřina Schwabiková

Martina Bečvářová – Ivan Netuka, Karl Löwner and His Student Lipman Bers – Pre-war Prague Mathematicians
Marie Štemberková

Miroslav Vaněk – Pavel Mücke, Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie
Roman Elner

Vzpomínka na doktora Karla Beránka (1924–2015)
Ivana Čorenejová

Dějiny ve vlastní režii. Příběh dějin Karlovy univerzity v proměnách 20. století
Adam Horký

Intervence ve prospěch studentů zatčených na podzim 1939. Aktivity rodičů a role představitelů protektorátní správy
Petr Borl

Zajímavá výstava o arcibiskupu Harrachovi
Ivana Čornejová

Literární sklizeň husovského jubilejního roku 2015
Blanka Zilynská

Z výstav a konferencí k Husovu jubileu 2015
Michal Svatoš

Pavel Soukup, Jan Hus. Život a smrt kazatele
Michal Svatoš

Brigide Schwarz, Kurienuniversität und stadtrömische Universität von ca. 1300 bis 1471
Mlada Holá

Detlef Döring – Cecilie Hollberg, unter Mitarbeit von Tobias U. Müller (Hgg.), Erleuchtung der Welt. Sachsen und der Beginn der modernen Wissenschaften
Marek Ďurčanský

Milena Josefovičová – Adéla Jůnová Macková (edd.), Učitel archivářů: Jindřichu Schwippelovi k osmdesátinám
Michal Továrek

Pieter Dhondt (ed.), University Jubilees and University History Writing. A Challenging Relationship (Scientific and Learned Cultures and Their Institutions, Vol. 13)
Petr Svobodný

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení