AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 55 No 2 (2015)

Martina Bečvářová – Ivan Netuka, Karl Löwner and His Student Lipman Bers – Pre-war Prague Mathematicians

Marie Štemberková

zveřejněno: 23. 02. 2017

Abstract

Martina Bečvářová – Ivan Netuka, Karl Löwner and His Student Lipman Bers – Pre-war Prague Mathematicians (Edition Heritage of European Mathematics, vol. 10), European Mathematical Society, Zürich 2015, VIII + 300 s., ISBN 978-3-03719-144-6

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení