AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

–––

We are pleased to inform you that the journal Acta Universitatis Carolinae Iuridica was the first journal of the Faculty of Law of Charles University to be included in the prestigious international database SCOPUS. This Elsevier database is the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature in the world. The editors of the journal expect from the inclusion in the elite SCOPUS database not only an increase in the readership of the journal, but also an increase in interest in the publication of papers by both Czech and foreign authors.

AUC IURIDICA, Vol 70 No 1 (2024)

Lidskoprávní aspekty klimatické litigace
Martina Franková

Změna klimatu a limity odpovědnosti států
Piero Orlandin

Dilema ochrany klimatu z pohledu práva: obnovitelné zdroje versus ochrana biodiverzity
Vojtěch Stejskal

Fotovoltaické elektrárny ve víru veřejných zájmů
Jan Bačovský, Jakub Straka

Právní regulace související s výrobky v kontextu cílů Evropské unie v oblasti ochrany klimatu
Tereza Fabšíková

Právna regulácia krajinotvorby na Slovensku ako prostriedok ochrany klímy
Ľudovít Máčaj

Přeshraniční znečištění v případu úniku kyanidu z těžebního provozu v Baia Mare: aspekty unijního a českého práva (vol. II)
Denisa Hlušičková, Ondřej Vícha

Climate Litigation in Europe: a Discussion about Emerging Trends in the Context of Principle of Non-regression
Elif Naz Němec, Milan Damohorský

Sustainable and Climate-Friendly Products: What Role Is There for Product Standards?
Jakub Kanický

Legal Consequences of the Judgment of the Court of Justice of the European Union in Case C-432/21
Ewa Radecka

Is Nigeria Ready to Combat Environmental Problems? A Peep through Judicial Decisions of Nigerian Courts
Adeola Olufunke Kehinde

Smíšené právní instituty ve veřejné správě – k některým otázkám právního dualismu
Tomáš Svoboda

Právní aspekty URBEXu z pohledu vlastníka nemovitosti v kontextu českého práva
Danuta Duda, Michal Márton, Kamila Turečková

Franková, Martina. Právní aspekty environmentálně udržitelné výstavby – možnosti a limity stavebního práva
Vojtěch Stejskal

Babáček, Tomáš – Beneš, Josef – Hloušek, Filip – Knebel, Petr – Trylč, Ladislav. Zákon o výrobcích s ukončenou životností: praktický komentář
Ondřej Vícha

Zpráva z Bratislavského právnického fóra 2023
Jakub Kanický

The First Year of Business Law Conference Pražské dny obchodního práva on Legal Regulation of the Commercial Corporations as a Political Instrument
Petra Kotápišová, Aneta Boukalová, Radka Václavíková

230 x 157 mm
periodicity: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Download