AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

–––

We are pleased to inform you that the journal Acta Universitatis Carolinae Iuridica was the first journal of the Faculty of Law of Charles University to be included in the prestigious international database SCOPUS. This Elsevier database is the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature in the world. The editors of the journal expect from the inclusion in the elite SCOPUS database not only an increase in the readership of the journal, but also an increase in interest in the publication of papers by both Czech and foreign authors.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 4 (2023)

Několik poznámek k vymezení osobní působnosti zákona o státní službě
Jan Pichrt

Důsledky trestního řízení pro postavení zaměstnanců veřejné správy
Martin Kopecký

Ochrana oznamovatelů (nejen) ve státní službě
Jakub Morávek

Uplatňování zákazu diskriminace ve státní službě
Jakub Tomšej

Úvahy nad (ne)možnostmi kolektivního vyjednávání ve státní službě ve světle mezinárodních pracovněprávních norem
Jan Vácha, Jan Pichrt

Odškodnění újmy způsobené neozbrojenému státnímu zaměstnanci služebním úrazem
Martin Štefko

Odpovědnost státních zaměstnanců za škodu způsobenou služebnímu úřadu
Hana Jandová, Veronika Nováková

Služební poměr a střet zájmů u osob blízkých
Patrik Stonjek

Právní postavení státního zaměstnance zařazeného mimo výkon služby z organizačních důvodů
Pavel Kopecký

Zdravotní způsobilost zaměstnance a lékařské posudky ve státní službě
Lucie Matějka Řehořová

Porovnání zániku služebního poměru vojáka z povolání a skončení pracovního poměru zaměstnance coby možného následku pravomocného odsouzení v trestním řízení
Tomáš Kučera

K organizaci státní policie
Vladimír Sládeček

Dvě poznámky ke jmenování a (zejména) odvolávání tajemníka obecního úřadu
Jan Malast

Přeshraniční znečištění v případu úniku kyanidu z těžebního provozu v Baia Mare: mezinárodněprávní aspekty
Denisa Hlušičková, Ondřej Vícha

Cyberspace as a Common Heritage of Mankind: Governing Normative Limitations of the Internet by Virtue of International Law
Haekal Al Asyari

Pichrt, Jan – Tomšej, Jakub a kol. Nad vymezením závislé práce
Kristina Koldinská

230 x 157 mm
periodicity: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Download