AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (AUC Iuridica) is a legal journal published since 1955, which presents longer essays as well as short articles on topics relevant for legal theory and international, European and Czech law. It also publishes works concerning current legislative problems.

Although intended primarily for domestic audience, AUC Iuridica is useful also for foreign experts, who can take advantage of summaries in foreign languages (English, German and French) and key words, which are systematically added to the main articles and essays.

The published articles are subject to peer reviews. If necessary, reviewed texts are sent back to the author for revision.

AUC Iuridica accepts contributions from any contributor on any current legal topic.

The journal is registered in the Czech National Bibliography (kept by the National Library of the Czech Republic) and in the Index to Foreign Legal Periodicals (kept by the American Association of Law Libraries).

The journal is archived in Portico.

–––

We are pleased to inform you that the journal Acta Universitatis Carolinae Iuridica was the first journal of the Faculty of Law of Charles University to be included in the prestigious international database SCOPUS. This Elsevier database is the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature in the world. The editors of the journal expect from the inclusion in the elite SCOPUS database not only an increase in the readership of the journal, but also an increase in interest in the publication of papers by both Czech and foreign authors.

AUC IURIDICA, Vol 70 No 1 (2024), 31–43

Dilema ochrany klimatu z pohledu práva: obnovitelné zdroje versus ochrana biodiverzity

[The Climate Law Dilemma: Promoting Renewable Energy Versus Protecting Biodiversity]

Vojtěch Stejskal

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2024.3
published online: 25. 03. 2024

abstract

The use of renewable energy is one of the priorities of common EU policies to achieve carbon neutrality and mitigate the effects of climate change. On the other hand, the protection of biodiversity, which also contributes to climate protection and is even a much older priority, is also one of the EU’s long-term priorities. In this article, the author analyses the current European and Czech climate legislation. He concludes that the analysis of the legislation shows that renewable energy production and biodiversity protection must be considered together in terms of planning, decision-making and enforcement. Climate protection can only be achieved if, in the future, the replacement of fossil energy sources is not unilaterally promoted in energy reform at the expense of biodiversity and the functioning of natural ecosystems. The question is, however, whether the Czech Republic is serious about measures towards carbon neutrality and energy security when it is still buying oil, natural gas and other strategic minerals from Russia two years after the Russian invasion of Ukraine began.

keywords: renewable energy; biodiversity; Environmental Law; framework to accelerate the deployment of renewable energy; framework to restoration of nature

references (13)

1. FRANKOVÁ, M. Quo vadis urychlování výstavby zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů? České právo životního prostředí. 2023, roč. XXIII, č. 2, s. 21–41.

2. HOŠEK, M. Globální rámec ochrany biodiversity do roku 2030. České právo životního prostředí. 2022, roč. XXII, č. 3, s. 29–34.

3. Konference „Österreichische Umweltrechtstagen“, 21.–22. 9. 2023, Linz, Österreich, Johannes Kepler Universität.

4. Konference „Spannungsfeld Erneuerbare Energie und Schutz der Biodiversität“, 3.–4. 5. 2023, Linz, Österreich, Johannes Kepler Universität, Institut für Umweltrecht.

5. MAZANCOVÁ, E. Adaptace na klimatické změny z pohledu právních nástrojů ochrany přírody a krajiny. In: DAMOHORSKÝ, M. – FRANKOVÁ, M. – SOBOTKA, M. (eds.). Půda, voda a krajina: adaptace na klimatické změny z pohledu práva. Beroun: Eva Rozkotová, 2017, s. 74–85.

6. MÜLLEROVÁ, H. Ochrana klimatu proti ochraně přírody? Hmotněprávní východiska při řešení kolizí na příkladu větrných elektráren. České právo životního prostředí. 2021 roč. XXI, č. 2, s. 14–36.

7. Obnova přírody: Rada a Parlament dosáhly dohody o nových pravidlech pro obnovu a zachování poškozených stanovišť v EU. In: Evropská rada – Rada Evropské unie [online]. 22. 11. 2023 [cit. 2023-12-10]. Dostupné na: https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2023/11/09/nature-restoration-council-and-parliament-reach-agreement-on-new-rules-to-restore-and-preserve-degraded-habitats-in-the-eu/.

8. PRIMACK, R. B. – KINDLMANN, P. – JERSÁKOVÁ, J. Úvod do biologie ochrany přírody. Praha: Portál, 2011.

9. Síkela potvrdil dovoz ruského plynu do Česka. „Nepotřebujeme ho,“ dodal. In: Echo24.cz [online]. 16. 11. 2023 [cit. 2023-12-10]. Dostupné na: https://echo24.cz/a/HTGVb/zpravy-domov-sikela-potvrdil-ze-cesko-obnovilo-dovoz-plynu-z-ruska.

10. SNOPKOVÁ, T. Ochrana biodiverzity a změna klimatu. Kap. 22. In: MÜLLEROVÁ, H. a kol. Klimatické právo. Praha: Academia 2022, s. 451 a násl.

11. ŠÍMA, J. – PELC, F. Informace k aktuální legislativě EU v oblasti obnovitelných zdrojů ve vztahu k ochraně přírody. Ochrana přírody. 2023, roč. 78, č. 3, s. 34–35.

12. Ústecký kraj bude nadále regulovat stavbu větrných elektráren v Krušných horách. In: ekolist.cz [online]. 30. 10. 2023 [cit. 2023-12-10]. Dostupné na: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ustecky-kraj-bude-nadale-regulovat-stavbu-vetrnych-elektraren-v-krusnych-horach.

13. VOLF, O. – ŠŤASTNÝ, K. – BEJČEK, V. Tetřívek obecný a větrné elektrárny – otázka priorit. Svět myslivosti [online]. 2007, roč. 8, č. 6 [cit. 2023-12-10]. Dostupné na: https://www.lesprace.cz/casopis-svet-myslivosti-archiv/rocnik-8-2007/svet-myslivosti-c-06-07/tetrivek-obecny-a-vetrne-elektrarny-otazka-priorit.

Creative Commons License
Dilema ochrany klimatu z pohledu práva: obnovitelné zdroje versus ochrana biodiverzity is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
periodicity: 4 x per year
print price: 65 czk
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Download