Původní i přeložené výkladové texty, studie přinášející nové a netradiční pohledy na společenské problémy a antologie překladů k tématům, která u nás nejsou dobře badatelsky zpracována. Jsou určeny především pro studenty a pedagogy vysokých, vyšších odborných i středních škol.
Edici řídí: Helena Kubátová, Alena Miltová, Jiří Ryba.
Hledání souvislostí

Hledání souvislostí

Hroch, Miroslav

Tato kniha není určena jen historikům, ale každému, koho zajímá minulost nejen jako pestrá mozaika událostí, ale jako složitý a rozporupl...

Esej z komparativních dějin Evropy

vydáno: březen 2022
doporučená cena: 365 Kč

E-shop

Národy nejsou dílem náhody

Národy nejsou dílem náhody

Hroch, Miroslav

Kniha je syntetickým výkladem národotvorných procesů v Evropě 19. století. Snaží se zachovat rovnováhu mezi využíváním empirických poznat...

Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů

vydáno: 2009
doporučená cena: 280 Kč

E-shop

Počátky sociologie ve střední Evropě

Počátky sociologie ve střední Evropě

Janák, Dušan a kol.

Kniha pojednává o počátcích sociologie ve střední Evropě, která je definována úžeji a geopoliticky: je zaměřena na počátky sociologie v  ...

Studie k formování sociologie jako vědy v Polsku, českých zemích, na Slovensku a v Maďarsku

vydáno: prosinec 2014
doporučená cena: 375 Kč

E-shop

Sociální teorie

Sociální teorie

Joas, HansKnöbl, Wolgang

Kniha obsahuje čtyři vybrané kapitoly (přednášky) z rozsáhlé knihy Sozialtheorie: zwanzig einführende Vorlesungen, která vyšla v němčině ...

Vybrané přednášky

vydáno: červenec 2020
doporučená cena: 490 Kč

E-shop

Dějiny klasické sociologie

Dějiny klasické sociologie

Keller, Jan

Kniha podává výklad dějin sociologického myšlení s přihlédnutím k proměnám, jimiž prochází moderní společnost v dnešní době. Autor vycház...

vydáno: listopad 2022
doporučená cena: 470 Kč

E-shop

Strany, volby a demokracie

Strany, volby a demokracie

Novák, Miroslav (ed.)

Kniha Strany, volby a demokracie se s důrazem na dílo a odkaz tří světově významných politologů – Maurice Duvergera, Giovanniho Sartoriho...

Od Duvergera k Sartorimu a dále

vydáno: listopad 2016
doporučená cena: 499 Kč

E-shop

Důvěra a demokracie

Důvěra a demokracie

Sedláčková, Markéta

Kniha nabízí analytický pohled na fungování současných demokracií z perspektivy důvěry. V rámci demokratického systému vymezujeme tři zák...

Přehled sociologických teorií důvěry od Tocquevilla po transformaci v postkomunistických zemích

vydáno: prosinec 2012
doporučená cena: 290 Kč

E-shop

Jazyk a identita etnických menšin

Jazyk a identita etnických menšin

Šatava, Leoš

Současný svět je vystaven silným globalizačním a unifikačním tendencím. Tato skutečnost zásadním způsobem ovlivňuje řadu oblastí života s...

Možnosti zachování a revitalizace

vydáno: březen 2009
doporučená cena: 259 Kč

E-shop