tištěná kniha
Sociální teorie
SLON – Studijní texty

Sociální teorie

Vybrané přednášky

Joas, HansKnöbl, Wolgang

edice: SLON – Studijní texty

brožovaná, 247 str., 1. vydání
překlad: Hendl, Jan
vydáno: červenec 2020
ISBN: 978-80-7419-290-6
doporučená cena: 490 Kč

E-shop

Anotace

Kniha obsahuje čtyři vybrané kapitoly (přednášky) z rozsáhlé knihy Sozialtheorie: zwanzig einführende Vorlesungen, která vyšla v němčině poprvé v roce 2004, v angličtině v roce 2009 a od té doby v obou jazycích v dalších vydáních a také v překladech do řady jazyků. Vybrané přednášky jsou doplněny o překlad interview s Hansem Joasem z roku 2017. Sociální teorie Joase a Knöbla není tradiční učebnicí dějin sociologie. Zaměřuje se na sociální resp. sociologickou teorii, zejména druhé poloviny 20. století.
Některá témata z vybraných přednášek rezonují v české sociologii již delší dobu (Giddens, Beck, Bauman), jiná mohou být pro české čtenáře nová, neboť se jim u nás nevěnuje tolik pozornosti (např. pragmatismus). České čtenáře v každém případě čekají poučené a originální pohledy na představené teorie i jednotlivá díla jejich autorů. Z knihy byly pro český překlad vybrány čtyři kapitoly: úvodní kapitola o tom, co je (a případně není) sociální teorie a jak se teorie buduje, o Giddensově teorii strukturace a novější britské sociologii moci, o krizi modernity a nových diagnózách doby a o neopragmatismu. Poslední přeložená kapitola navíc představuje vlastní příspěvek Hanse Joase k sociální teorii a tím tohoto myslitele aspoň dílčím způsobem představuje v českém prostředí.

Vybral a přeložil Jan Hendl. Doslov napsal Miloš Havelka

Nejnovější tituly v edici