tištěná kniha
Počátky sociologie ve střední Evropě
SLON – Studijní texty

Počátky sociologie ve střední Evropě

Studie k formování sociologie jako vědy v Polsku, českých zemích, na Slovensku a v Maďarsku

Janák, Dušan a kol.

edice: SLON – Studijní texty

brožovaná, 279 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2014
ISBN: 978-80-7419-176-3
doporučená cena: 375 Kč

E-shop

Anotace

Kniha pojednává o počátcích sociologie ve střední Evropě, která je definována úžeji a geopoliticky: je zaměřena na počátky sociologie v  Polsku, českých zemích, Slovensku a Maďarsku. Jednotlivé kapitoly knihy sledují počátky sociologie v  jednotlivých zemích a výklad se v  jejich rámci soustřeďuje na stejné problémové okruhy. Tím prvním je stručné shrnutí sociálního a politického vývoje v  době formování sociologie jako vědní disciplíny s  přihlédnutím k  jeho vlivu na rozvoj vědy obecně i sociálních věd speciálně. Další čtyři tematické okruhy se vztahují k  institucionálnímu zázemí etablující se vědní disciplíny: oborové časopisy, učené společnosti, vysokoškolskou výuku a výzkumné organizace. Pojednání o klíčových postavách oboru v  každé zemi přibližuje podstatné rysy  diskurzivní roviny rozvoje oboru. Kniha obsahuje také úvodní kapitolu věnovanou problematice vymezení střední Evropy a středoevropské sociologie a závěr sumarizující hlavní zjištění jednotlivých kapitol ve srovnávací perspektivě a vztahující je k  sociologii světové.

Kde leží střední Evropa a kde se nalézá středoevropská sociologie?
Bylo formování sociologie ve střední Evropě jen doháněním ujíždějícího vlaku západního sociologického mainstreamu?
V čem se mezi sebou lišil způsob ustavení sociologie v  Polsku, českých zemích, na Slovensku a v  Maďarsku?
Kdo byli hlavní středoevropští sociologové v  období počátků sociologie jako vědní disciplíny a o čem bádali?

Nejnovější tituly v edici