Monografie zpracované zpravidla na základě badatelských projektů, originální práce našich i zahraničních autorů. Všechny knihy této edice obsahují rejstříky, mnohé jsou doplněny o schémata, obrázky, tabulky, grafy apod.
Edici řídí: Miloš Havelka, Jiří Šafr, Jiří Ryba, Alena Miltová.
Sociologická teorie

Sociologická teorie

Balon, Jan

Autor této knihy odmítá příběh krize a fragmentace, který je o sociologii v současnosti podáván, a pokouší se navázat na minulé projekty ...

Příběh krize a fragmentace – projekt obnovy a rekonstrukce

vydáno: květen 2007
doporučená cena: 225 Kč

E-shop

Struktury významu

Struktury významu

Skovajsa, Marek

Kniha se zabývá otázkou relativní váhy kultury v poměru k materiálním podmínkám sociálního života při působení na lidské jednání. Kultura...

Kultura a jednání v současné sociální teorii

vydáno: 2013
doporučená cena: 290 Kč

E-shop

Tři sociální světy

Tři sociální světy

Keller, Jan

Druhé vydání úspěšného titulu. Pro čtenáře, kteří si zakoupili první vydání, je ke stažení Předmluva ke 2. vydání - viz rubrika Zvláštní ...

Sociální struktura postindustriální společnosti

vydáno: září 2012
doporučená cena: 225 Kč

E-shop

V souladu s přírodou

V souladu s přírodou

Kolářová, Marta

Kniha pojednává o lidech, kterým není lhostejný stav planety a kteří se vydali cestou osobní změny. Reflektují to, že způsob jejich život...

Politika životního stylu, udržitelnost a soběstačnost

vydáno: listopad 2021
doporučená cena: 340 Kč

E-shop

Voliči a volby 2010

Voliči a volby 2010

Linek, Lukáš (ed.)

Kniha analyzuje chování voličů ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010. Ve třech kapitolách autoři analy...

vydáno: prosinec 2012
doporučená cena: 290 Kč

Voliči, strany a negativní kampaň

Voliči, strany a negativní kampaň

Lebedová, Eva

O vlivu politické komunikace na volební chování, popřípadě voličské preference, toho stále víme velmi málo. Kniha Voliči, strany a negati...

Politická komunikace v České republice

vydáno: 2013
doporučená cena: 320 Kč

E-shop