tištěná kniha
Spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě
SLON – Studie

Spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě

Význam, praxe, příslib

Čermák, DanielVobecká, Jana a kol.

edice: SLON – Studie

brožovaná, 181 str., 1. vydání
vydáno: duben 2012
ISBN: 978-80-7419-067-4
doporučená cena: 270 Kč

E-shop

Anotace

Kniha je vyústěním dlouhodobé práce týmu Lokálních a regionálních studií v Sociologickém ústavu AV ČR. Členové týmu zkoumali na lokální a regionální úrovni procesy spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě z mnoha různých perspektiv. Díky jejich práci se čtenáři dozví, kdo je hybatelem těchto procesů, jaký je jejich přínos pro místní rozvoj, jaké obtíže jsou spojeny s realizací zmiňovaných procesů a také jak na ně nahlížejí místní aktéři z řad občanů, nestátního neziskového sektoru, soukromého sektoru a místní veřejné správy.
K získání těchto poznatků uskutečnili autoři řadu dílčích studií. Některé byly provedeny ad hoc, jiné probíhaly dlouhodobě – ty se uskutečnily ve třech vybraných městech: v Blatné, Českém Krumlově a Velkém Meziříčí. Při získávání dat byla využita velmi pestrá škála nejrůznějších zdrojů, od veřejných statistik, přes výběrová šetření a focus groups až po individuální rozhovory. Díky množství sebraného materiálu a dat byli autoři schopni odpovědět na otázky jako:

Je žádoucí účast občanů na rozhodování o záležitostech v jejich obci?
Je účast občanů na rozhodování přínosem nebo brzdou efektivního rozhodování?
A mají občané vůbec zájem se účastnit?
Má místní veřejná správa zájem spolupracovat s dalšími lokálními aktéry?
A má tato spolupráce smysl?
Jaký konkrétní přínos má partnerství participace ve veřejné správě?


Vychází v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i.

Nejnovější tituly v edici