tištěná kniha
Rodina a zdraví – jejich vzájemné souvislosti
SLON – Studie

Rodina a zdraví – jejich vzájemné souvislosti

Hamplová, Dana a kol.

edice: SLON – Studie

brožovaná, 147 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2014
ISBN: 978-80-7419-169-5
doporučená cena: 210 Kč

E-shop

Anotace

Hlavním cílem knihy je zmapovat vztah mezi rodinnou situací jedince a jeho celkovým zdravím a psychickou pohodou. Autorky se přitom zabývají vztahem mezi rodinným stavem a přítomností dítěte v domácnosti na straně jedné a hodnocením vlastního zdravotního stavu, výskytem zdravotních omezení, zdravým životním stylem a duševním zdravím na straně druhé. Základním výsledkem jejich analýz je, že data z těchto výzkumů poskytují smíšený obraz vztahu mezi rodinným stavem a zdravím. Z hlediska rodinného (či obecně partnerského) stavu poměrně systematicky nacházely rozdíly v oblasti duševního zdraví, a to jak z hlediska výskytu depresivních symptomů, tak z hlediska rizikové spotřeby alkoholu. U žen se projevila i souvislost mezi přítomností dítěte v domácnosti a psychickým zdravím, kdy matky trpí nižším výskytem depresivních symptomů než bezdětné. Pokud se zaměříme na celkový zdravotní stav, význam partnerských svazků i rodičovství se zdají být mnohem slabší a v průběhu posledních let oslabující, což může být spojené s proměnou demografického chování v posledních letech.

Těší se ženatí muži a vdané ženy lepšímu psychickému zdraví než jejich nezadané protějšky? A jak jsou na tom ženy s dětmi ve srovnání s bezdětnými ženami?
Jaký je vztah mezi subjektivním hodnocením vlastního zdravotního stavu a rodinným stavem v české společnosti?
Má rodičovství vliv na duševní zdraví otců?

Nejnovější tituly v edici