tištěná kniha
Sociální stát, nerovnosti, politika
SLON – Studie

Sociální stát, nerovnosti, politika

Postoje české veřejnosti k sociálnímu státu v letech 1996 až 2016

Linek, LukášPetrúšek, Ivan

edice: SLON – Studie

brožovaná, 274 str., 1. vydání
vydáno: říjen 2020
ISBN: 978-80-7419-302-6
doporučená cena: 330 Kč

E-shop

Anotace

Kniha analyzuje postoje českých občanů k sociálnímu státu v delší časové perspektivě (1996‒2006‒2016). Díky tomu mohou autoři systematicky prozkoumat důležité teoretické otázky, které v této knize redukují na pět hlavních výzkumných témat: 1. vývoj postojů k sociálnímu státu; 2. vývoj vztahu mezi socio-ekonomickým statusem a postoji k sociálnímu státu; 3. generační podmíněnost postojů k sociálnímu státu; 4. vývoj vztahu mezi postoji k sociálnímu státu a volebním chováním; 5. vliv korupce a jejího vnímání na postoje k sociálnímu státu. V prvních dvou kapitolách je proto nejprve popsán vývoj sociálního státu na území Česka a na jeho pozadí je představena konceptualizace a základní vysvětlení postojů k sociálnímu státu. Poté ve čtyřech kapitolách autoři postupně analyzují postoje k přerozdělování, daňovému systému, rozsahu a financování sociálního státu. Na závěr se věnují tomu, nakolik jsou postoje k sociálnímu státu ovlivněny představou o rozšíření korupce a nakolik a jakým způsobem tyto postoje ovlivňují volební chování.

Podporují čeští občané sociální stát? A podporují jej více nebo méně než před 20 lety?
Má stát přerozdělovat příjmy od bohatých k chudým?
Podporují sociální stát ve větší míře ti, kteří vyrůstali a žili za komunismu?
Jsou postoje k sociálnímu státu vedeny pouze vlastním zájmem?

Nejnovější tituly v edici