tištěná kniha
Proměny partnerství
SLON – Studie

Proměny partnerství

Životní dráhy a partnerství v české společnosti

Hasmanová Marhánková, JaroslavaKreidl, Martin (eds.)

edice: SLON – Studie

brožovaná, 264 str., 1. vydání
vydáno: 2012
ISBN: 978-80-7419-142-8
doporučená cena: 399 Kč

E-shop

Anotace

Kniha se zaměřuje na proměny partnerského života z perspektivy životních drah. Jejím cílem je prostřednictvím zkoumání dílčích partnerských situací, jejich načasování, společenských souvislostí, důsledků a způsobů, jakými je interpretují sami jednotlivci, přispět ke zmapování a pochopení případných proměn partnerského života spojovaných v České republice s procesem de-standardizace životních drah a společenskými změnami, kterými česká společnost v několika minulých dekádách prošla.
Kniha obsahuje devět studií kombinujících různé metodologické postupy a datové soubory. Jednotlivé kapitoly se zaměřují například na faktické načasování a výskyt jednotlivých životních přechodů, na dílčí výseky partnerských situací či na analýzu potenciálního dopadu různých partnerských situací na budoucí život dětí, jež v dětství zažijí různá rodinná uspořádání. Zároveň přináší pohled na subjektivní významy, které jednotlivci svému životu a partnerství přiřazují v kontextu různých životních etap či situací.

Jakou podobu mají životní dráhy v současné české společnosti?
Žijeme skutečně individualizované biografie nebo můžeme v našich životech nalézt společné vzorce?
Liší se nějak jednotlivé generace, muži a ženy či lidé různého vzdělání v tom, kdy jednotlivými životními přechody projdou?
Kolik lidí dnes volí nesezdaná soužití a mají tito lidé něco společného? Znamená nárůst nesezdaných soužití rovněž rostoucí různost v partnerských drahách jedinců?
Jakým způsobem může forma partnerství, ve kterém děti vyrůstají, dopadat na jejich budoucí životní šance? Jaký dopad má rozvod rodičů na vzdělanostní šance jejich dětí?
Ovlivňuje zkušenost migrace partnerské vztahy a jejich navazování?
Proč muži v porovnání se ženami častěji navazují nová partnerství po ovdovění ve stáří?

Nejnovější tituly v edici