tištěná kniha
Sociologická teorie
SLON – Studie

Sociologická teorie

Příběh krize a fragmentace – projekt obnovy a rekonstrukce

Balon, Jan

edice: SLON – Studie

brožovaná, 164 str., 1. vydání
vydáno: květen 2007
ISBN: 978-80-86429-72-4
doporučená cena: 225 Kč

E-shop

Anotace

Autor této knihy odmítá příběh krize a fragmentace, který je o sociologii v současnosti podáván, a pokouší se navázat na minulé projekty rekonstrukce a obnovy oboru i sociologické argumentace jako takové. Cílem knihy je načrtnout odpovědi na otázky: Je možný (sociologický) výklad jednání? Jak je možný (sociologický) výklad jednání? Je možné problematický koncept jednání ze sociálního zkoumání vytěsnit? Lze na něm založit sociologickou teorii jako precizně vymezený podobor sociologie?
Kniha se zaměřuje na určitou relativně omezenou skupinu (nemarginálních a v rámci sociologie klíčových) autorů, jejichž teorie rozpracovávají nebo navazují na určitý tematický a konceptuální rámec obecné teorie jednání. Jmenovitě je to teorie jednání M. Webera, T. Parsonse, muldimenzionální teoretická analýza J. Alexandera, teorie sociálních systémů N. Luhmanna, teorie komunikativního jednání J. Habermase a strukturační teorie A. Giddense. Cílem knihy je systematicky promyslet ideu obecné teorie jednání v kontextu soudobé sociologické teorie.

Nejnovější tituly v edici