tištěná kniha
V souladu s přírodou
SLON - Studie

V souladu s přírodou

Politika životního stylu, udržitelnost a soběstačnost

Kolářová, Marta

témata: sociologie, přírodní vědy – environmentalistika
edice: SLON - Studie

brožovaná, 256 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2021
ISBN: 978-80-246-4993-1
doporučená cena: 340 Kč

E-shop

Anotace

Kniha pojednává o lidech, kterým není lhostejný stav planety a kteří se vydali cestou osobní změny. Reflektují to, že způsob jejich života má dopad na životní prostředí, a snaží se o změnu svého životního stylu i spotřebních vzorců. Autorka se snaží porozumět jejich motivacím a sleduje, jaké překážky na své cestě překonávají. Dívá se na toto jednání optikou politiky životního stylu, která poukazuje na to, že v poslední době vzrůstá počet občanů, kteří se nezajímají o vysokou politiku a chtějí žít po svém. Vychází z kvalitativního výzkumu (pozorování, rozhovorů a analýzy dokumentů) realizovaného v letech 2017–2019.

--------
Marta Kolářová pracuje jako socioložka v Akademii věd ČR a vyučuje na Univerzitě Karlově v Praze. Zaměřuje se na sociální hnutí, subkultury, životní styl a gender v globální a lokální perspektivě. Vydala knihy Protest proti globalizaci (2009) a Revolta stylem (2011, obě SLON).

Recenze

Myslím, že je velmi důležité, aby vás neodradilo prvních pár stránek. Jedná se skutečně o odbornou literaturu, a tím pádem si neoddechnete. Díky tomu se ale dozvíte spoustu podstatných informací. První kapitola zaujme méně, ale představuje nutný základ pro další četbu. Následující části pak skutečně postihují všechny myslitelné oblasti kolektivního a individuálního života v souladu s přírodou.
Kolářová celkově skvěle ukazuje, že i malé změny na úrovni jedince mají smysl, byť jim může stát v cestě mnoho překážek. Přínosné pro mě ale bylo například srovnání jednotlivých hnutí mezi sebou, neboť si tak lépe mohu představit možnosti, které máme v České republice k dispozici, tedy zejména permakulturu, potravinovou suverenitu skrze KPZ (komunitou podporované zemědělství) či praktiky DIY. Taktéž zaujme, jak máme jako národ na čem stavět – tradice kutilství či zahrádkaření je pro udržitelnost dobrým základem. Poučné byly i ukázky z Pravého domácího časopisu a dalších zdrojů, jež vhodně „narušovaly“ odbornost textu.
Karolína Kupková ( Sedmá generace 1/2022)

Nejnovější tituly v edici