Edice, jejíž téma určuje Praha jako historický kulturní fenomén, si klade za úkol výstižným a zasvěceným způsobem ukázat tisíciletý vývoj města s jeho hmotnými a duchovními proměnami i jeho pověstný genius loci, a tak i napomáhat k šíření povědomí o české kultuře a vzdělanosti. Náměty jednotlivých svazků vycházejí z průsečíků vertikálních a horizontálních časových linií, aby představily plastické panorama středoevropské metropole, jejíž kontury vedle události a hnutí určovaly i myšlenky a činy osobností. Pandánem svazků soustředných na město a vrstvení historických stylů je monografické zpracování obecnějších témat, jež toto historické vrstvení protínají. Standardní svazek edice sestává ze souhrnného výkladu tématu provázeného dokumentačními obrázky a „procházky Prahou“, kterou tvoří komentovaný soubor fotografií dochovaných památek. Publikace doplňuje přehled významných osobností, lokalizační rejstřík s mapkou objektů a autorská bibliografie. Edice spolupracuje s respektovanými českými historiky umění a fotografy. Grafická úprava Zdeněk Ziegler. Řídí Milada Motlová. Vychází v ČJ a AJ.