tištěná kniha
Praha rudolfínská

Praha rudolfínská

Fučíková, Eliška

témata: pragensia, výtvarné umění
edice: Praha

brožovaná, 200 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2014
ISBN: 978-80-246-2264-4
doporučená cena: 365 Kč

E-shop

Anotace

Praha rudolfínská přivádí čtenáře do časů vlády Rudolfa II. (1576– 1611), kdy se Praha stává metropolí Svaté říše římské a pražský císařský dvůr vyhledávaným místem učenců, umělců i mágů a dobrodruhů. Řečeno s autorkou: každý, kdo v říši i mimo ni něco znamenal a chtěl něčeho dosáhnout, musel Prahu navštívit.
Historický exkurz je úvodem k zasvěcené vycházce rudolfínskou Prahou, dodnes opředenou tajemstvím a legendami. Pražskými reáliemi a památkami té doby – včetně nahlédnutí do pověstných císařských sbírek – provádí čtenáře výtečná znalkyně rudolfínského umění Eliška Fučíková. Její svižný text provází kolem sta barevných reprodukcí staveb a památkových objektů z doby pozdní renesance, dokumentační obrazový materiál, rejstřík lokací s mapou rudolfínských památek a přehled osobností.

Recenze

Publikace autorky Elišky Fučíkové je věnována časovému úseku více než jednoho století, kdy královské město Praha prošlo obdobím renesance a manýrismu. Je to doba, která měla pro vývoj města základní význam, neboť se ze středověkého města s drobnější zástavbou postupně proměňovalo ve výstavné sídlo císaře s rozlehlými paláci, vznosnými měšťanskými domy i utilitárními stavbami radnic, vodárenských věží nebo nově zakládaných zahrad s kouzelnými letohrádky a vodními díly. Pokud si však dnes chceme o této proměně udělat představu při procházce městem, musíme mít dobrého průvodce. Eliška Fučíková ve svém textu ukázala, že vedle těch památek, které se nám zachovaly v autentické podobě, je možné současnému zájemci zprostředkovat i poznání toho, co je dnes na první pohled skryto, ale dokonce i toho, co dnes již neexistuje. Ze čtivého a svižně napsaného textu je zřejmá hluboká a důvěrná znalost tématu. Informace o konkrétních památkách jsou nenásilně zasazeny do historického kontextu a čtenáři se dostane přiměřený výběr faktů, které mu pomáhají se v pojednávaném období dobře orientovat. Autorce se na základě důkladných znalostí podařilo s velkým citem využít i toho, co přinášejí dobové prameny a tím nejen dodat textu na věrohodnosti, ale současně jej odlehčit a osvěžit.

Z recenzního posudku: Beket Bukovinská

Hned úvodem nemohu jinak než konstatovat, že volba dr. Elišky Fučíkové pro tento titul nemohla být šťastnější. Autorka je bezesporu "první dámou" bádání o umění a době císaře Rudolfa II., což opakovaně prokázala dlouhou řadou mezinárodně uznávaných a oceněných odborných studií a výstavních katalogů. Odborné kvality jejího textu proto jsou mimo jakoukoliv pochybnost. Dr. Fučíková má nadto schopnost své znalosti sdělit čtenářům velmi srozumitelným způsobem, který je prost odbornému žargonu. Za pozitivní pokládám hojné citace soudobých pramenů, které textu dodávají autenticitu a (místy i zábavnou) živost. Připojíme-li, že autorce je vlastní spíše syntetický a narativní způsob komunikace se čtenářem (a nikoliv do detailů jdoucí analýza), je jasné, že formát a styl této publikace je pro ni kongeniální.

Z recenzního posudku: Prof. Phdr. Lubomír Konečný

Nejnovější tituly v edici