tištěná kniha
Praha Karla IV.

Praha Karla IV.

Royt, Jan

témata: pragensia, architektura a urbanismus
edice: Praha

brožovaná, 200 str., 1. vydání
vydáno: duben 2016
ISBN: 978-80-246-3116-5
doporučená cena: 390 Kč

E-shop

Anotace

Praha Karla IV. přináší barvitý obraz hlavního města Království českého v období vrcholící gotické kultury a umění na pozadí historických souvislostí, které se staly pro Prahu za vlády Karla IV. (1347–1378) mimořádně příznivými. Po Karlově korunovaci v roce 1355 na římského císaře se stává hlavní město zemí Koruny české poprvé ve své historii i metropolí Svaté říše římské. Praha Karla IV. otevřela své brány a nabídla „stůl k pohoštění prostřený“ stavitelům, studentům, umělcům, řemeslníkům, hostům, ať přicházeli odkudkoliv. V královské a císařské prestižní péči, do níž se vedle Karlovy vladařské pozice v Evropě promítla jeho západoevropská vzdělanost a kosmopolitní otevřenost stejně jako víra, respekt k přemyslovské tradici a osobní zaujetí, vykvetlo město do neotřelé krásy. Katedrála, kamenný most, univerzita a vybudování Nového Města s jeho magickým křížem kostelů dodnes stvrzují jako kamenné pečeti pražskou tvář gotické architektury, signovanou malbou a plastikou a celou sférou duchovní kultury.
Knihu doplňuje kolem 130 fotografií pražských památek, reálií a dokumentačních obrázků.

Recenze

K sedmistému výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV. vydalo nakladatelství Karolinum v rámci své edice Praha publikaci Praha Karla IV. historika umění, profesora Jana Royta. Jednotlivé svazky edice chtějí výstižným a zasvěceným způsobem přiblížit tisíciletý vývoj města s jeho hmotnými a duchovními proměnami a napomáhat tak k šíření povědomí o české kultuře a vzdělanosti.
Roytova kniha je zasvěcena, jak dokládá její název, Praze jako hlavnímu městu zemí Koruny české v období vrcholící gotické kultury a umění na pozadí historických souvislostí za vlády Karla IV. (1346–1378). Praha se navíc po Karlově císařské korunovaci v roce 1355 stala i hlavním centrem samotné Svaté říše římské a zároveň vyhledávaným cílem četných stavitelů, umělců, řemeslníků, studentů a hostů z různých končin tehdejší Evropy.
Karel IV. z rodu Lucemburků přeměnil město k obrazu svému. Dodnes můžeme obdivovat některé památky z jeho doby, které vtiskly městu jeho neodmyslitelnou podobu (Svatovítská katedrála, Kamenný (Karlův) most, Nové Město pražské). Řada z nich se stala významnou součástí Karlovy panovnické ideologie a propagandy. I díky těmto památkám vnímáme Karla IV. jako výjimečného panovníka, významného mecenáše a zakladatele.
Publikace stejně jako předešlé svazky edice Praha je rozdělena do dvou hlavních částí. První nazvaná Praha Karla IV. je zasvěceným souhrnným výkladem tématu, v němž se autor věnuje nejen Praze, ale i životu, vládě a době Karla IV. Stať je doplněna bohatým obrazovým doprovodem (fotografie, mapy) a popisky k jednotlivým reprodukcím jsou vhodným doplněním a zároveň rozšířením hlavního textu. I když v textu najdeme pár nepřesností, jedná se o pěkný příspěvek ke karlovskému výročí.
Druhou částí je samotný „průvodce městem“, tvořený souborem fotografií dochovaných památek. Ke každé památce je přidán stručný a hlavně zasvěcený komentář. V průvodci Prahou najdeme celkem čtyřicet položek, které „přímo“ vybízejí čtenáře, aby se vydal v jejich stopách. Největší pozornost je věnována Svatovítské katedrále (celkově jedenáct položek) a samostatným „heslem“ je i Svatovítský poklad, jehož reprezentativní část si může každý prohlédnout v rámci stálé expozice v kapli sv. Kříže na II. nádvoří Pražského hradu.
Fotografiemi jsou zpřístupněny i ty části katedrály, kam se běžný návštěvník nedostane (kupř. vnitřní triforium). Významným Karlovým počinem bylo i založení Nového Města pražského, na jehož území se až do současnosti dochovalo docela velké množství zajímavých, hlavně sakrálních staveb. Jako „bonus“ je do knihy zařazena ještě kratičká kapitola „Fyzická a duchovní tvář Karla IV.“, která by si však určitě zasloužila rozšíření.
Publikaci doplňuje rodokmen nazvaný „Karel IV. – předkové a potomci“, stručný přehled významných osobností, lokalizační rejstřík s mapkou popsaných objektů, plánky Svatovítské katedrály a Nového Města pražského.
Kniha Praha Karla IV. profesora Jana Royta je velice pěknou publikací, která obsahově i svým provedením zapadá do edice Praha. Nakladatelství Karolinum připravuje i anglické vydání tohoto zajímavého průvodce nejen Karlovskou Prahou.
Marek Zágora (Stavitelé katedrál)

Nejnovější tituly v edici