tištěná kniha
Praha barokní

Praha barokní

Vlnas, Vít

témata: pragensia, výtvarné umění, architektura a urbanismus
edice: Praha

brožovaná, 328 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2017
ISBN: 978-80-246-3610-8
doporučená cena: 420 Kč

E-shop

Anotace

Praha barokní pokrývá historické údobí Prahy od Bílé hory po dobu osvícenství, tedy od roku 1620 do osmdesátých let 18. století. Renomovaný český historik umění Vít Vlnas při svém zpracování daného období vývoje Prahy v jejích hmotných a duchovních proměnách vystihl život české metropole jako celistvého kulturního fenoménu, jehož stopy jsou výrazné i na dnešní tváři města – právě baroko určuje ve značné míře pražský genius loci. Jako zasvěcený průvodce komentuje autor procházku městem z Pražského hradu na Vyšehrad přes Hradčany, Malou Stranu, Staré Město a Nové Město, barokním památkám mimo historické jádro věnoval vydělenou část. Vedle dokumentačních historických obrázků a fotografií exteriérů text provázejí mapky s lokalizačním rejstříkem a přehled osobností.

Recenze

Vlnasova krásná kniha, standardně zakončená biografickým heslářem osobností zmíněných v textu, přehledem českých králů let 1576–1790, mapkami s lokalizací fotograficky i textově dotčených památek, soupisem soch Karlova mostu, seznamem vyobrazení a autorovým biogramem, je prostě publikací výrazně překračující popularizační úroveň. Přináší text vyzývající k zamyšlení a k promýšlení.
Jiří Pešek (Pražský sborník historický XLVIII/2020)

Nejnovější tituly v edici