tištěná kniha
Praha - zahrady a parky

Praha - zahrady a parky

Pacáková-Hošťálková, Božena

témata: pragensia, historie
edice: Praha

brožovaná, 320 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2016
ISBN: 978-80-246-2625-3
doporučená cena: 420 Kč

E-shop

Anotace

Pevnou součástí tisíciletého vývoje české metropole je rovněž formování pražských zahrad a parků – palácových, hradních, klášterních, soukromých i veřejných. Ucelenou představu o procesu jejich zakládání a proměn v historických a slohových souvislostech autorka brilantně načrtává a objasňuje i s pomocí nových poznatků z jejich historie ve vstupní části knihy. Ve druhé části pak věnuje pozornost jednotlivým zahradám nebo parkům. Pro vystižení souvztažnosti s daným územím je prezentuje ve skupinách odpovídajících určité lokalitě, která je uvedena celkovou charakteristikou. S reprezentativními fotografiemi a historickými dokumentačními obrázky knihu dotváří výklad odborných pojmů, přehled dřevin, rejstřík osobností a lokalizace, u vybraných historických zahrad autorka předkládá i vysvětlení jejich specifických prostorových vazeb.

Obsah

Zahradní umění v tisícileté historii Prahy

Pražský hrad a Hradčany
Královská zahrada
Zahrady Rajská a Na Valech
Hartigovská zahrada
Svatováclavská vinice
Na Baště
Jelení příkop
Černínská zahrada
Zahrada paláce Hložků ze Žampachu
Chotkovy sady
Bílkova vila
Kramářova vila

Hradčany: Strahov
Konventní zahrada
Velká strahovská zahrada

Malá Strana: Petřín
Lobkovická zahrada
Zahrada U Tří červených růží
Zahrada U Štorberků
Schönbornská zahrada
Vratislavská / Mitrovická zahrada
Vrtbovská zahrada
Seminářská zahrada
Nebozízek na Petříně
Park u rozhledny na Petříně
Růžový sad na Petříně

Malá Strana: Malostranské náměstí – Klárov
Lesliovská zahrada
Valdštejnská zahrada
Palácové zahrady na jižním svahu Pražského hradu
Ledeburská zahrada
Malá a Velká Pálffyovská zahrada
Kolovratská zahrada
Malá Fürstenberská zahrada
Velká Fürstenberská zahrada

Malá Strana: Kampa – Kosárkovo nábřeží
Zahrada Strakovy akademie
Vojanovy sady
Kampa a Nosticova zahrada
Maltézská zahrada


Nové Město
Františkánská zahrada
Slovanský ostrov
Krannerova fontána (Staré Město)
Karlovo náměstí
Letohrádek Amerika
Botanická zahrada Univerzity Karlovy Na Slupi

Vyšehrad
Knížecí a královská akropole
Štulcovy sady
Karlachovy sady
Kovařovičova vila

Vinohrady
Riegrovy sady
Sady Svatopluka Čecha a Bezručovy sady
Gröbovka

Vršovice
Náměstí Svatopluka Čecha

Nusle
Fidlovačka
Jezerka

Chodov
Chodovská tvrz

Smíchov a Košíře
Zahrada Kinských
Bertramka
Na Skalce
Santoška
Klamovka
Cibulka

Břevnov a Liboc
Klášterní zahrada v Břevnově
Obora Hvězda

Střešovice
Müllerova vila

Bubeneč a Troja
Královská obora Stromovka
Trojský zámek / Šternberská vila v Troji
Vinice sv. Kláry
Pražská botanická zahrada

Holešovice a Letná
Letenské sady

Karlín
Karlínské náměstí
Lyčkovo náměstí
Invalidovna
Kaizlovy sady

Prosek
Park Přátelství

Prostorové vazby
Výklad pojmů
Dřeviny
Lokalizace
Osobnosti
Seznam vyobrazení
Poděkování
O autorce

Nejnovější tituly v edici