tištěná kniha
Praha renesanční

Praha renesanční

Fučíková, Eliška

témata: pragensia, výtvarné umění, architektura a urbanismus, historie – raný novověk
edice: Praha

brožovaná, 184 str., 1. vydání
vydáno: květen 2017
ISBN: 978-80-246-3506-4
doporučená cena: 350 Kč

E-shop

Anotace

Autorka v této publikaci načrtává obraz Prahy z doby, kdy z českého trůnu vládli Jagellonci a první Habsburkové. Od poslední třetiny 15. století a v průběhu století šestnáctého začala jednotlivá pražská města svým tempem měnit svůj středověký ráz v renesanční, výraznou proměnou prošel rovněž areál Pražského hradu, který okrášlila míčovna a letohrádek pro královnu Annu v osvěžující královské zahradě. Po historické vstupní části se vydá čtenář na cestu s autorkou, která ho zasvěcenými komentáři provede renesančně se rozvíjející metropolí Českého království. Vedle dokumentačních historických obrázků a fotografií exteriérů text provázejí mapky s lokalizačním rejstříkem a přehled osobností. Titul obsahuje cca 100 obrázků.

Recenze

Graficky vzorně upravená kniha je doplněna výkladovým rejstříkem historických osobností, lokalizační mapkou objektů, seznamem vyobrazení a medailonem autorky i se stručným výběrem z její bohaté bibliografie. Praha renesanční by měla být vnímána společně s o tři roky starší Prahou rudolfínskou jako šťastně koncipovaný a krásně vypravený pohled klíčové české badatelky na Prahu mezi středověkem a nástupem baroka.
Jiří Pešek (Pražský sborník historický XLVIII/2020)

Stejně jako u předchozích svazků je na první pohled zřejmé, že se jedná o publikaci, v níž hraje hlavní roli bohatý obrazový doprovod doplněný o základní informace. Kniha je stejně jako všechny předešlé svazky rozdělena do dvou hlavních částí. První nazvaná stejně jako celá publikace „Praha renesanční“ představuje nejvýznamnější renesanční proměny hlavního města Českého království. Zajímavá a čtivá historicko-umělecká stať je doplněna řadou barevných reprodukcí a popisky k nim jsou rozšířením hlavního textu. Autorčin text je nejen odborný, ale i zároveň velice čtivý a hlavně srozumitelný a přehledný.
Druhou část pak tvoří samotný „průvodce městem“, který je tvořen bohatým a kvalitním souborem fotografií dochovaných památek a stručným autorčiným komentářem. Čtenář má tak v ruce zasvěceného turistického průvodce, v němž najdeme přes čtyřicet položek, které podobně jako u ostatních svazků řady „přímo“ vybízejí čtenáře, aby se vydal objevovat renesanční krásy Prahy.
Marek Zágora (Stavitelé katedrál)

Nejnovější tituly v edici