tištěná kniha
Praha renesanční

Praha renesanční

Fučíková, Eliška

témata: pragensia, výtvarné umění
edice: Praha

brožovaná, 184 str., 1. vydání
vydáno: květen 2017
ISBN: 978-80-246-3506-4
doporučená cena: 350 Kč

E-shop

Anotace

Autorka v této publikaci načrtává obraz Prahy z doby, kdy z českého trůnu vládli Jagellonci a první Habsburkové. Od poslední třetiny 15. století a v průběhu století šestnáctého začala jednotlivá pražská města svým tempem měnit svůj středověký ráz v renesanční, výraznou proměnou prošel rovněž areál Pražského hradu, který okrášlila míčovna a letohrádek pro královnu Annu v osvěžující královské zahradě. Po historické vstupní části se vydá čtenář na cestu s autorkou, která ho zasvěcenými komentáři provede renesančně se rozvíjející metropolí Českého království. Vedle dokumentačních historických obrázků a fotografií exteriérů text provázejí mapky s lokalizačním rejstříkem, a přehled osobností. Titul obsahuje cca 100 obrázků.

Obsah

OBSAH


Praha renesanční
Praha renesanční – průvodce městem

Osobnosti
Lokalizace a mapka objektů
Poděkování
Seznam vyobrazení
O autorce

Recenze

Hned úvodem nemohu jinak než konstatovat, že volba dr. Elišky Fučíkové pro tento titul nemohla být šťastnější. Autorka bezesporu patří mezi přední badatele o umění v renesančních Čechách, což opakovaně prokázala dlouhou řadou mezinárodně uznávaných a oceněných odborných studií a výstavních katalogů. Odborné kvality jejího textu proto jsou mimo jakoukoliv pochybnost. Dr. Fučíková má nadto schopnost své znalosti sdělit čtenářům velmi srozumitelným způsobem, který je prost odbornému žargonu. Za pozitivní pokládám hojné citace soudobých pramenů, které textu dodávají autenticitu a (místy i zábavnou) živost. Připojíme-li, že autorce je vlastní spíše syntetický a narativní způsob komunikace se čtenářem (a nikoliv do detailů jdoucí analýza), je jasné, že formát a styl této publikace je pro ni kongenialni a bude jistě oceňován i laickými čtenáři. Také z tohoto hlediska, její text dobře ladí s textem Prahy secesní od Petra Wittlicha (a samozřejmě s její Prahou rudolfínskou). Kniha je vybavena dobře vybranými a kvalitními vyobrazeními a rozhodně ji doporučuji k publikování.

Z recenzního posudku: Prof. Phdr. Lubomír Konečný

Praha: Praha renesanční – nejnovější svazek edice Praha (Karolinum)

Nakladatelství Karolinum vydalo již šestý svazek své edice Praha, tentokrát publikaci nazvanou „Praha renesanční“ historičky umění Elišky Fučíkové, která je autorkou i úplně prvního svazku řady - „Praha rudolfinská“ z roku 2014. Cílem edice je přiblížit tisíciletý vývoj města s jeho hmotnými a duchovními proměnami a napomoci tak k šíření povědomí o české kultuře a vzdělanosti.
Autorka se zabývá renesančním uměním již řadu let a načrtává obraz Prahy doby jagellonské a za prvních Habsburků. Od poslední třetiny 15. století a v průběhu století šestnáctého začala jednotlivá pražská města měnit svůj středověký ráz v renesanční. Významnou proměnou prošel zejména areál Pražského hradu, jehož nejreprezentativnějším prostorem se stal Vladislavský sál. Královskou zahradu za Jelením příkopem pak okrášlilo vedle exotické zeleně i několik míčoven, z nichž se do současnosti dochovala pouze Velká míčovna, a zejména pak jedna z nejkrásnějších renesančních staveb ve střední Evropě, Královský letohrádek. Další výjimečnou renesanční stavbou na území dnešní Prahy je letohrádek Hvězda.
Stejně jako u předchozích svazků je na první pohled zřejmé, že se jedná o publikaci, v níž hraje hlavní roli bohatý obrazový doprovod doplněný o základní informace. Kniha je stejně jako všechny předešlé svazky rozdělena do dvou hlavních částí. První nazvaná stejně jako celá publikace - „Praha renesanční“ - představuje nejvýznamnější renesanční proměny hlavního města Českého království. Zajímavá a čtivá historicko-umělecká stať je doplněna řadou barevných reprodukcí a popisky k nim jsou rozšířením hlavního textu. Autorčin text je nejen odborný, ale i zároveň velice čtivý a hlavně srozumitelný a přehledný.
Druhou část pak tvoří samotný „průvodce městem“, který je tvořen bohatým a kvalitním souborem fotografií dochovaných památek a stručným autorčiným komentářem. Čtenář má tak v ruce zasvěceného turistického průvodce, v němž najdeme přes čtyřicet položek, které podobně jako u ostatních svazků řady „přímo“ vybízejí čtenáře, aby se vydal objevovat renesanční krásy Prahy.
Kniha „Praha renesanční“ Elišky Fučíkové není např. na rozdíl od „Prahy Karla IV.“ Jana Royta určena jen zájemcům, kteří se s tématem setkávají vůbec poprvé. Naopak může oslovit i čtenáře, kteří o renesanční Praze již nějaké povědomí mají. Nakladatelství Karolinum připravuje i anglické vydání tohoto pěkného průvodce. Sedmý svazek zajímavé edice by měl představit Prahu barokní.

Marek Zágora, www.stavitele-katedral.cz

Nejnovější tituly v edici