PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 54 No 1 (2024), 43–56

Bohuslav Ečer v období 1. republiky: Cesta od komunistického hnutí k myšlenkám sociální demokracie a prosazování sociologického přístupu k právu

[Bohuslav Ečer in the Period of the First Czechoslovak Republic: The Journey from the Communist Movement to the Ideas of Social Democracy and the Promotion of a Sociological Approach to Law]

Jan Beránek

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2024.5
zveřejněno: 29. 04. 2024

Abstract

The presented paper examines the First Republic activities of Bohuslav Ečer, general of the judicial service, professor of international criminal law and well-known “Nazi hunter”. Ečer’s legal and political activities are examined, as well as his analysis of events on the international scene. Ečer’s political and legal views during the First Republic illustrate his character and personality traits and illuminate his actions during and after World War II.

klíčová slova: First Republic; Bohuslav Ečer; sociological approach to law; social democracy

reference (61)

1. ANEV, P. Komunistická opozice 1929-1932: Bílé místo v dějinách KSČ. Paměť a dějiny, 2019, roč. 13, č. 4, s. 70-71.

2. DUDÁŠ, M. Bohuslav Ečer: český lovec nacistů. Praha: Academia, 2019.

3. EČER, B. - CENEK, E. Jak jsem je stíhal. Praha: Naše Vojsko, 1946.

4. EČER, B. Afganský král Amanullah v Moskvě - tvůrce Rudé armády Trocký na Sibiři. Rudá rovnost: Týdeník komunistické oposice v ČSR, 1928, roč. 1, č. 9, s. 1-2.

5. EČER, B. Anglické dělnické hnutí a španělská občanská válka. Rovnost: Časopis československé sociálně-demokratické strany dělnické, 1936, roč. 45, č. 36, s. 1.

6. EČER, B. Boj proti fašismu. Rudá rovnost: Týdeník komunistické oposice v ČSR, 1929, roč. 2, č. 10, s. 2.

7. EČER, B. Bytová nouze ve Velkém Brně. Rudá rovnost: Týdeník komunistické oposice v ČSR, 1929, roč. 2, č. 34, s. 1-2.

8. EČER, B. Co se děje v Rakousku? Rovnost: Časopis československé sociálně-demokratické strany dělnické, 1934, roč. 43, č. 37, s. 1.

9. EČER, B. Co ujednal Mussolini s Hitlerem? Rovnost: Časopis československé sociálně-demokratické strany dělnické, 1937, roč. 46, č. 41, s. 1.

10. EČER, B. Dělnictvo a samospráva. Rovnost: Časopis československé sociálně-demokratické strany dělnické, 1937, roč. 46, č. 37, s. 2.

11. EČER, B. Do roku, který rozhodne o osudu Evropy. Rovnost: Časopis československé sociálně-demokratické strany dělnické, 1934, roč. 43, č. 52, s. 1.

12. EČER, B. Do rozhodujícího roku. Rovnost: Časopis československé sociálně-demokratické strany dělnické, 1937, roč. 46, č. 1, s. 1.

13. EČER, B. Hainfeld, část III - poučení z Hainfeldu. Rudá rovnost: Týdeník komunistické oposice v ČSR, 1929, roč. 2, č. 4, s. 3-4.

14. EČER, B. Jak by soudil K. Marx o persekuci oposičníků v Sov. svazu. Rudá rovnost: Týdeník komunistické oposice v ČSR, 1929, roč. 2, č. 12, s. 3-4.

15. EČER, B. Jak italští fašisté pomáhali chorvatským teroristům. Rovnost: Časopis československé sociálně-demokratické strany dělnické, 1934, roč. 43, č. 43, s. 1.

16. EČER, B. Jak jsou seskupeny síly dnešního německého režimu? Rovnost: Časopis československé sociálně-demokratické strany dělnické, 1934, roč. 43, č. 28, s. 1-2.

17. EČER, B. Jaké jsou příčiny a cíle naší akce? Rudá rovnost: Týdeník komunistické oposice v ČSR, 1928, roč. 1, č. 1, s. 1.

18. EČER, B. Jednotná fronta v boji o sociální pojištění. Rudá rovnost: Týdeník komunistické oposice v ČSR, 1928, roč. 1, č. 4, s. 1.

19. EČER, B. K případu Albina Chalupy. Rudá rovnost: Týdeník komunistické oposice v ČSR, 1928, roč. 1, č. 10, s. 1-2.

20. EČER, B. Kapitalisté porušují zákon o závodních výborech. Rudá rovnost: Týdeník komunistické oposice v ČSR, 1929, roč. 2, č. 17, s. 1.

21. EČER, B. Konfiskacemi a policejními prohlídkami proti oposici. Rudá rovnost: Týdeník komunistické oposice v ČSR, 1928, roč. 1, č. 17, s. 1.

22. EČER, B. Ku procesu třiapadesáti (dokončení). Rudá rovnost: Týdeník komunistické oposice v ČSR, 1928, roč. 1, č. 16, s. 7.

23. EČER, B. Ku procesu třiapadesáti (pokračování). Rudá rovnost: Týdeník komunistické oposice v ČSR, 1928, roč. 1, č. 15, s. 1-2.

24. EČER, B. Ku procesu třiapadesáti (začátek). Rudá rovnost: Týdeník komunistické oposice v ČSR, 1928, roč. 1, č. 13, s. 2.

25. EČER, B. Likvidátoři KSČ. Rudá rovnost: Týdeník komunistické oposice v ČSR, 1928, roč. 1, č. 18, s. 1.

26. EČER, B. Manifestace tvůrčí síly, kulturního pokroku a sjednocení třídního socialismu. Rudá rovnost: Týdeník komunistické oposice v ČSR, 1929, roč. 2, č. 57, s. 1.

27. EČER, B. Návrh zákona na zaopatření přestárlých. Rudá rovnost: Týdeník komunistické oposice v ČSR, 1928, roč. 1, č. 41, s. 4.

28. EČER, B. O vině individuelní a kolektivní. In: BURIAN, V. - EČER, B. Vina a Mravnost: K procesu s Hildou Hanikovou. Brno: Josef Pospíšil, 1924, s. 36-37.

29. EČER, B. Obrana Sovětského svazu. Rudá rovnost: Týdeník komunistické oposice v ČSR, 1928, roč. 1, č. 23, s. 1-2.

30. EČER, B. Osa Berlín-Řím jedná, Osa Paříž-Londýn studuje a ustupuje. Rovnost: Časopis československé sociálně-demokratické strany dělnické, 1937, roč. 46, č. 41, s. 1.

31. EČER, B. Pana poslance Berana nebezpečné torpédo. Rovnost: Časopis československé sociálně-demokratické strany dělnické, 1938, roč. 47, č. 2, s. 1.

32. EČER, B. Plníme svůj program na brněnské radnici. Rovnost: Časopis československé sociálně-demokratické strany dělnické, 1936, roč. 45, č. 10, s. 1.

33. EČER, B. Pro organisační soustředění oposice v KSČ. Rudá rovnost: Týdeník komunistické oposice v ČSR, 1928, roč. 1, č. 2, s. 1.

34. EČER, B. Prospěje usnesení VI. sjezdu Komunistické internacionály Sovětskému svazu? Rudá rovnost: Týdeník komunistické oposice v ČSR, 1928, roč. 1, č. 22, s. 1.

35. EČER, B. První blesky sociální bouře v Německu. Rovnost: Časopis československé sociálně-demokratické strany dělnické, 1934, roč. 43, č. 27, s. 1.

36. EČER, B. Racionalisace a zákonná ochrana práce. Rudá rovnost: Týdeník komunistické oposice v ČSR, 1929, roč. 2, č. 16, s. 1.

37. EČER, B. Ruští sociální demokraté o akční jednotě dělnických stran a o problému ruském. Rovnost: Časopis československé sociálně-demokratické strany dělnické, 1934, roč. 43, č. 38, s. 1.

38. EČER, B. Sensace "Dělnické rovnosti". Rudá rovnost: Týdeník komunistické oposice v ČSR, 1929, roč. 2, č. 54, s. 2-3.

39. EČER, B. Sjednocení kapitalistické třídy, ofensiva reakce a nutnost společné obrany dělnické třídy. Rudá rovnost: Týdeník komunistické oposice v ČSR, 1928, roč. 1, č. 39, s. 6.

40. EČER, B. Sjednocení komunistické oposice. Rudá rovnost: Týdeník komunistické oposice v ČSR, 1929, roč. 2, č. 56, s. 1.

41. EČER, B. Sovětský svaz sjednává jasno v otázce španělské neutrality. Rovnost: Časopis československé sociálně-demokratické strany dělnické, 1936, roč. 45, č. 42, s. 1.

42. EČER, B. Sovětský svaz, Společnost národů a revise mírových smluv. Rovnost: Časopis československé sociálně-demokratické strany dělnické, 1934, roč. 43, č. 1, s. 1.

43. EČER, B. SSSR. Spolehlivý obránce míru. Časopis československé sociálně-demokratické strany dělnické, 1936, roč. 43, č. 46, s. 1.

44. EČER, B. Stav protifašistických sil v Německu a perspektiva německého vývoje. Rovnost: Časopis československé sociálně-demokratické strany dělnické, 1934, roč. 43, č. 29, s. 1.

45. EČER, B. Účast socialistů ve vládě, problém demokracie a jednotné fronty. Rudá rovnost: Týdeník komunistické oposice v ČSR, 1929, roč. 2, č. 59, s. 5.

46. EČER, B. V akci na záchranu s. Trockého a soudruhů musí býti pokračováno! Rudá rovnost: Týdeník komunistické oposice v ČSR, 1928, roč. 1, č. 32, s. 1.

47. EČER, B. V útoku se pokračuje. Rudá rovnost: Týdeník komunistické oposice v ČSR, 1928, roč. 1, č. 5, s. 1.

48. EČER, B. V záři fašistického slunce. Rovnost: Časopis československé sociálně-demokratické strany dělnické, 1932, roč. 41, č. 51, s. 1.

49. EČER, B. Válečný kabinet. Rovnost: Časopis československé sociálně-demokratické strany dělnické, 1937, roč. 47, č. 7, s. 1.

50. EČER, B. Válečný program německého fašismu. Rovnost: Časopis československé sociálně-demokratické strany dělnické, 1933, roč. 42, č. 15, s. 1-2.

51. EČER, B. Zákon paktu nebo zákon džungle? Rovnost: Časopis československé sociálně-demokratické strany dělnické, 1934, roč. 44, č. 41, s. 1.

52. EČER, B. Zodpovědnost fašismu za vraždy v Marseille. Rovnost: Časopis československé sociálně-demokratické strany dělnické, 1934, roč. 43, č. 42, s. 1.

53. EČER, B. Zvýšení nájemného od 1. ledna 1929. Rudá rovnost: Týdeník komunistické oposice v ČSR, 1929, roč. 2, č. 1, s. 6.

54. EČER, B. Život soudr. Trockého v nebezpečí. Rudá rovnost: Týdeník komunistické oposice v ČSR, 1928, roč. 1, č. 30, s. 1.

55. JEDLIČKA, M. Hildegarta Cecílie Haniková In: Kriminalistika.eu [online]. 1999 [cit. 2023-09-14]. Dostupné na: https://kriminalistika.eu/muzeumzla/hanikova/hanikova.html

56. LENOE, M. E. Closer to the Masses: Stalinist Culture, Social Revolution, and Soviet Newspapers. Cambridge: Harvard University Press, 2004, s. 93-96. CrossRef

57. Protokoly ustavujícího a slučovacího sjezdu KSČ, 14.-16. května 1921, 30. října - 2. listopadu 1921. Praha: Svoboda, 1981, s. 168-169.

58. TOMEŠ, J. EČER Bohuslav 31. 7. 1893 - 14. 3. 1954. In: VOŠÁHLÍKOVÁ, P. a kol. Biografický slovník českých zemí, sešit 15 (Dvořák-Enz), Praha: Libri - Historický ústav, 2012, s. 520-521.

59. Vnitřní nesnáze KSČ. Komunistická revue, svazek 2, 1925, roč. 2, č. 10, s. 296-308.

60. WEYR, F. Z Voltova kongresu v Římě. Lidové noviny, 1932, roč. 40, č. 619, s. 1-2.

61. WINTER, L. Vývoj našeho zákona o nemocenském pojištění dělnickém. In: JOHANIS, V. (ed.). Vývoj sociálního pojištění u nás a v cizině. Praha: Ústřední svaz nemocenských pojišťoven, 1928, s. 16-17.

Creative Commons License
Bohuslav Ečer v období 1. republiky: Cesta od komunistického hnutí k myšlenkám sociální demokracie a prosazování sociologického přístupu k právu is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení